עוזר בטיחות למנהל עבודה בבניין

לאחרונה אישרה הכנסת את חוק העב"ט המחייב את מבצעי עבודות בניה למנות עוזר למנהלי עבודה, שתפקידו הוא לסייע לנהל את הבטיחות.

*החוק קובע שבכל אתר בנייה בגובה למעלה מ-7 מטרים ובשטח של למעלה מ-1000 מ"ר ימונה עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה בקיום הוראות הבטיחות באתר. *העבודה באתר תהיה אסורה בהיעדר עוזר הבטיחות, ומבצע הבניה יהיה חייב לפרסם את שמו ותפקידו על שלט באתר.

מטרת הקורס:
הקניית כלים מקצועיים הנדרשים, לפי חוק, לתפקיד עוזר בטיחות למנהל עבודה בבנייה.

תנאי קבלה:
עובד בגיר בעל ניסיון של שנתיים בעבודות בנייה.

מיקום ההדרכה:
סניף מרכז – הורקנוס 10 א.ת לוד
סניף צפון – חלוצי התעשיה 40 חיפה

5 מפגשים שבועיים או שבוע ברצף שעות לימוד: 8:00-16:00

נושאי הלימוד: מבוא ותורת הבטיחות/ תקנות עבודות בנייה/ סקר סיכונים/ סקר מפגעים/ בטיחות בכלים ידניים וחשמליים/ פעולות הנפה/ עבודות בגובה ועוד. *תכנית הלימודים הסופית שתקבע ע"י משרד העבודה תפורסם בהמשך.

בסיום הקורס תוענק לבוגרים תעודת השתתפות ודיווח למשרד העבודה בהתאם.