הנדסה בגובה - בטיחות בבניה ובניה הנדסית
  العربية   አማርኛ    Русский   English   עברית               08-9293888
בקרו אותנו:   
 
.
קורסים בכירים
בטיחות בבניה ובניה הנדסית
מטרת הקורס:
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח 1988 קובעות את כישוריו הנדרשים של מנהל עבודה.
הקורס מכשיר מהנדסים והנדסאים כמנהלי עבודה לעבודות בנייה ותשתיות, ולהכינם לבחינות משרד התמ"ת לשם הסמכה כמנהלי עבודה.
דרישות הקבלה: 
1. תעודת מהנדס / הנדסאי / טכנאי אזרחי.
2. ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בבניה או בבניה הנדסית מיום הזכאות לתעודה.
3. אישור מעסיק ואישור ע"י מנהל חברה ועו"ד חברה (חתימה וחותמת).
4. הצגת ת. זהות.
מיקום ההדרכה: סניף לוד/חיפה
משך הקורס: 2 מפגשי ערב שבועיים (17:00-21:00) למשך 3 חודשים.
תמצית נושאי הלימוד:
• מבוא, חוקים ותקנות
• עבודות עפר וחפירות
• שימוש בחומרי נפץ, הריסות
• טפסנות וציוד בניה
• בטיחות בחשמל
• בניה טרומית, ביטומן חם
• הרמת מטענים, מכונות  ואביזרי הרמה
• ארגון אתר הבניה, תוכנית ארגון בטיחות האתר
• עבודה בגובה, משטחי עבודה, פיגומים, דרכי גישה ועבודה במקום מוקף
• בריאות ורפואה תעסוקתית
• מבחני סיום בע"פ ובכתב
תעודת סיום:
לעומדים בדרישות הקורס (נוכחות, מבחני ביניים, מבחן מסכם בכתב ובע"פ) תינתן תעודה מטעם משרד הכלכלה , אגף הפקוח על העבודה. נושא תעודה זו רשאי להתמנות כמנהל עבודה בעבודות בניה ובניה הנדסית, ובלבד שיעמוד בדרישות התקנה התקפות ליום המנוי.


 
 
  אני מסכים לקבל דוא"ל מהנדסה בגובה
 

אודות קורסים מסמכים להורדה מתחם הסטודנטים אנחנו כאן בשבילך
 
הנדסה בגובה בע"מ
ת.ד. 188 הוד השרון 45100
דוא”ל: office@cleo.co.il
מחלקת הדרכה: 1-700-70-74-79
 
 
2015 © כל הזכויות שמורות להנדסה בגובה בע"מ. בעלת מערכת ניהול איכות מאושרת לתקנים המפורטים כאן  עיצוב ובניית אתר: אינטרטק בניית אתרים