הנדסה בגובה - חוקים נהלים ותקנות
  العربية   አማርኛ    Русский   English   עברית              
5776*
בקרו אותנו:   
 
.
חוקים נהלים ותקנות

חוקים, תקנות ונהלים בתחום הבטיחות בעבודה

פקודת הבטיחות בעבודה, תש"ל 1970 - גירסה להדפסה
חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 1954 - גירסה להדפסה
נוהל הכשרת מנהלי עבודה לעבודות בניה, בניה הנדסית, עבודות תשתית ופיתוח - PDF

הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה, התשי''א – 1951 - גירסה להדפסה
פקודת התאונות ומחלות משלח –יד (הודעה), 1945 - גירסה להדפסה
תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה – רשימה נוספת) , התש''ם – 1980 - גירסה להדפסה
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות), התשכ''א - 1960 - גירסה להדפסה
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות), התשכ''ג - 1963 - גירסה להדפסה
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ''ו - 1996 - גירסה להדפסה
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ''ט - 1999 - גירסה להדפסה
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת), התשס''א – 2001 - גירסה להדפסה
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע''ג-2013 - גירסה להדפסה
תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) , התש''ן – 1990 - גירסה להדפסה
תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה) , התשמ''ח – 1988 - גירסה להדפסה
תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות,מיתקנים וציוד) , התשס''א – 2001

תקנות ונהלים בנושא עבודה בגובה
תקנות הבטיחות בעבודה - עבודה בגובה, התשס"ז 2007 - גירסה להדפסה
תקנות הבטיחות בעבודה - עבודה על גגות שבירים או תלולים, התשמ"ו – 1986- גירסה להדפסה
תקנות הבטיחות בעבודה - עבודות בנייה, התשמ"ח – 1988- גירסה להדפסה
תקנות הבטיחות בעבודה - ציוד מגן אישי, התשנ"ז – 1997 - גירסה להדפסה
תקנות הבטיחות בעבודה - הרמת בני אדם במלגזות, התשמ"ג – 1983 - גירסה להדפסה
נוהל זמני - הרמת בני אדם באמצעות עגורן נייד - PDF
נוהל הכשרת מוסדות לעבודה בגובה - PDF
מכתב מפע"ר - ביצוע הדרכת עובדים לעבודה בגובה בניגוד לדרישות החקיקה 6.3.2012 - PDF
עבודה בגובה ע''ג מכליות המיועדות להובלה - PDF
מכתב הבהרה: ביצוע עבודה על גג תא המעלית - PDF
מכתב הבהרה: העתקת פיגומים תלויים ממוכנים - PDF
מכתב הבהרה: מלגזות בעלות 3 גלגלים (הרמת אדם בסל) - PDF

תקנות ונהלים בנושא מכונות הרמה וכלי לחץ
תקנות הבטיחות בעבודה - עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים, התשנ"ג 1992 - גירסה להדפסה
תקנות הבטיחות בעבודה - כללי הבטיחות בעבודה נמלים ואניות בנמלים, תשכ"ג 1947 - גירסה להדפסה
תקנות הבטיחות בעבודה - הרמת בני אדם במלגזות, התשמ"ג – 1983 - גירסה להדפסה
תקנות הבטיחות בעבודה - בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מיתקן לחץ, התשנ"ו- 1995 - גירסה להדפסה
נוהל הסמכה ונוהל עבודה של בודקים מוסמכים לכלי הרמה ומתקני לחץ  - התש"ל 1970 - PDF
תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מיתקן לחץ) ,התשנו- 1995 - גירסה להדפסה
תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני-לחץ) , תשכ''ז – 1967 - גירסה להדפסה
תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור) , התשמ''ז – 1987 - גירסה להדפסה
תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במתקן לחץ) , התשנ''ו – 1995 - גירסה להדפסה
תקנות הבטיחות בעבודה (מועדי בדיקה לדודי קיטור מיוחדים) , התשכ''ד – 1964 - גירסה להדפסה

תקנות ונהלים בנושא עגורני צריח / נייד

תקנות הבטיחות בעבודה - עגורני-צריח, תשכ"ז – 1966- גירסה להדפסה
נוהל יבוא עגורני צריח - PDF
נוהל הצבה והפעלת עגורני צריח העובדים בחפיפה - PDF
נוהל בדיקות לא הורסות בעגורני צריח - PDF
נוהל בחינות מעשיות למפעילי עגורן נייד / צריח - PDF
נוהל טוהר הבחינות - PDF
רשימת עגורני צריח הרשומים בפנקס העגורנים - PDF

תקנות ונהלים בנושא מלגזות וצמ"ה

תקנות הבטיחות בעבודה - הרמת בני אדם במלגזות, התשמ"ג – 1983 - גירסה להדפסה
תקנות התעבורה 1961 - PDF (בדגש על סעיף 85 לתחום המלגזות)
הוראת נוהל לימוד והדרכת נהיגה במלגזות - 2/2006 עדכון 15/9/09 - DOC
הוראת נוהל וציוד מכאני הנדסי - 3/2010 תחולה 22.6.2010 - DOC
טבלת רישוי ודרגות למלגזות - PDF
מהו רש"ל 18?
רשימת תחנות צילום של משרד התחבורה.
  אני מסכים לקבל דוא"ל מהנדסה בגובה
 

אודות קורסים מסמכים להורדה מתחם הסטודנטים אנחנו כאן בשבילך
 
הנדסה בגובה בע"מ
ת.ד. 188 הוד השרון 45100
דוא”ל: office@cleo.co.il
מחלקת הדרכה: 1-700-70-74-79
 
 
2015 © כל הזכויות שמורות להנדסה בגובה בע"מ. בעלת מערכת ניהול איכות מאושרת לתקנים המפורטים כאן  עיצוב ובניית אתר: אינטרטק בניית אתרים