קורסים מקצועיים | הנדסה בגובה - 15/08/11
  العربية   አማርኛ    Русский   English   עברית              
5776*
בקרו אותנו:   
 
.
דף הבית >> חדשות >> חדשות 2011 >> 15/08/11
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
אגף הפיקוח על העבודה

 
תאריך         15.8.11
מספר מסמך:149240
לכבוד
מפקחי עבודה אזוריים
מפקחי בניה
בודקים מוסמכים לכלי הרמה
 
שלום רב,
 

 
הנדון:  דגמי פיגומים ממוכנים הרשומים בפנקס הדגמים
סמוכין: תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח - 1988
  
להלן רשימת הפיגומים הממוכנים החל משנת 1988 ועד סוף שנת 2010.
 
תעודה
שנה/מס'
תוצרת הפיגום הדגם תאריך
הרישום
מבקש הרישום
1/88 SECALT TIRAX  X  300P 28.6.88 מסקו, טכנולוגיות
1989
       
1/89 SPIDER ST - 17 31.1.89 אמיר, חב' להנדסה
2/89 SPIDER ST - 17 -1 31.1.89 אמיר, חב' להנדסה
3/89 SPIDER ST -19A 31.1.98 אמיר, חב' להנדסה
4/89 SPIDER ST - 18 31.1.89 אמיר, חב' להנדסה
5/89 SPIDER ST-18-230 31.1.98 אמיר, חב' להנדסה
6/89 SPIDER ST-19E 31.1.98 אמיר, חב' להנדסה
7/89 SPIDER ST-18-1 31.1.98 אמיר, חב' להנדסה
8/89 SPIDER ST-18-5 31.1.98 אמיר, חב' להנדסה
9/89  SPIDER ST-18-L 31.1.98 אמיר, חב' להנדסה
10/89 SPIDER ST-27 31.1.98 אמיר, חב' להנדסה
11/89 SPIDER ST-26 31.1.98 אמיר, חב' להנדסה
12/89 BOCKER AB20/22K 6.4.98 ס.י.ג. תעשיות
13/89 TUMAC THD 23.11.98 מסקו טכנולוגיות
1990
       
1/90 SECALT ALTA-L 18.1.90 מסקו טכנולוגיות
2/90 SECALT ALTA-S 18.1.90 מסקו טכנולוגיות
3/90 KAUFER UNILIFT 401 S EUROPA
K.CB. CBK
15.3.90 א.ד. כהן
4/90 WAHLFELD 6 -1350 H 26.4.90 ס.י.ג. תעשיות
5/90 WAHLFELD 6-1350E 26.4.90 סיג תעשיות
6/90 GREIFZUG TIRAK T-1000P 11.7.90 ה.י. כהנא
7/90 ALIMK BS401 9.9.90 ש.א.פ.
8/90 SAFI פיאטפורמה זניט 8.11.90 רמנוף
9/90 SAFI גשרון זניט 8.11.90 רמנוף
10/90 SAFI גשרון ג'ולי 8.11.90 רמנוף
11/90 SAFI גשרון מיניון 8.11.90 רמנוף
12/90 SAFI גשרון גמא 8.11.90 רמנוף
13/90 SAFI פיאטפורמה גמא 8.11.90 רמנוף
14/90 CIMAR PA 100/16 18.11.90 אלקטרה מיכון
15/90 CIMAR PA 100/6 18.11.90 אלקטרה מיכון
1991
       
1/91 SPIDER ST-180 3.1.91 אמיר
2/91 SKY-CLIMBER COMPACT 400 3.2.91 רמנוף
3/91 SKY-CLIMBER ALPHA 800 3.2.91 רמנוף
4/91 POWER-CLIMBER E 02-12 3.7.91 סיג תעשיות
4/91 POWER-CLIMBER C 02-16 3.7.91 סיג תעשיות
4/91 POWER-CLIMBER DD 04-10 3.7.91 סיג תעשיות
4/91 POWER-CLIMBER POWER CHAIR 3.7.91 סיג תעשיות
4/91 POWER-CLIMBER SINGLE  WORKCAGE 3.7.91 סיג תעשיות
4/91 POWER-CLIMBER TWO MEN WORKCAGE 3.7.91 סיג תעשיות
4/91 POWER-CLIMBER STANDARD 3.7.91 סיג תעשיות
4/91 POWER-CLIMBER P.I  PLATFORM 3.7.91 סיג תעשיות
4/91 POWER-CLIMBER FULLY CLAD 3.7.91 סיג תעשיות
4/91 POWER-CLIMBER כננות ASTRO 3.7.91 סיג תעשיות
4/91 POWER-CLIMBER E401 3.7.91 סיג תעשיות
4/91 POWER-CLIMBER E403 3.7.91 סיג תעשיות
4/91 POWER-CLIMBER E501 3.7.91 סיג תעשיות
4/91 POWER-CLIMBER E503 3.7.91 סיג תעשיות
4/91 POWER-CLIMBER E86 3.7.91 סיג תעשיות
4/91 POWER-CLIMBER E87 3.7.91 סיג תעשיות
4/91 POWER-CLIMBER E88 3.7.91 סיג תעשיות
4/91 POWER-CLIMBER E89 3.7.91 סיג תעשיות
4/91 POWER-CLIMBER E91 3.7.91 סיג תעשיות
5/91 HEK MSM - 1000
MS - 3000
3.7.91 אפקו
6/91 PONTEGGI DALMINE - איטליה P.D.. 152/102 15.8.91 בן יקר גת
7/91 SKY CLIMBER ME 3 12.9.91 מצדה בע"מ
ל.ל. פיגומים
1992
       
1/92 HEK MSHF 11.6.92 אפקו
2/92 HEK SLI 500 11.6.92 אפקו
3/92 HYDRO MOBILE 2401-01
1605-01
16.7.92 פיגומי על
1993
       
1/93 OY SCANINTER NOKIA
פינלנד
SCANCLIMBER
SC 4000
4.5.93 סיג תעשיות
2/93 OY SCANINTER NOKIA
פינלנד
Scanclimber SC
1300
4.5.93 סיג תעשיות
3/93 MEC Mayrille Engineering
U.S.A.
HANDY HERMAN 16A
16D
4.5.93 סיג תעשיות
4/93 MEC Mayrille Engineeringe
U.S.A.
HANDY HERMAN
24A- 24D
4.5.93 סיג תעשיות
1994
       
1/94 UP-RIGHT
U.S.A.
UL 20/26
UL 24/30
UL 31/37
UL 38/44
3.2.94 סיג תעשיות
2/94 ALIMK, שוודיה
 
SINGLE MAST
ALICLIMBER 2700
20.2.94 מג"מ
1995
       
1/95 GREIFZUG , גרמניה C5-L3-15 16.2.95 יורו טק
2/95 POWER CLIMBER PC - 400 24.7.95 סיג תעשיות
1996
       
1/96 UP - RIGHT SL 26 SL
SL 30 SL
15.5.96 סיג תעשיות
2/96 UP - RIGHT SL 26 N
SL 30 N
15.5.96 סיג תעשיות
3/96 UP - RIGHT SL 26 RT
SL 30 RT
15.5.96 סיג תעשיות
4/96 UP - RIGHT MX - 19
MX - 15
15.5.96 סיג תעשיות
5/96 UP - RIGHT TM 12 19.5.96 סיג תעשיות
6/96 UP - RIGHT TL - 33 19.5.96 סיג תעשיות
7/96 UP - RIGHT LX - 31
LX - 41
19.5.96 סיג תעשיות
8/96 UP -RIGHT X 20 N
X 20 W
19.5.96 סיג תעשיות
9/96 UP - RIGHT SL 20 19.5.96 סיג תעשיות
10/96 UP - RIGHT TL 49 22.8.96 סיג תעשיות
11/96 UP - RIGHT RHINO LIFT 22.8.96 סיג תעשיות
12/96 UP - RIGHT X 26 N 25.8.96 סיג תעשיות
13/96 UP - RIGHT UL II, 25, 32, 40, 48 25.8.96 סיג תעשיות
14/96 UP - RIGHT S 37 19.12.96 סיג תעשיות
1997
       
1/97 DENKA, דנמרק DK - 3
MK4 - 9, 24, 25
23.2.97 ליפטק
2/97 DENKA DK 7
MK 21, 22
JR 12
23.2.97 ליפטק
3/97 DENKA DK 8
JR 10
23.2.97 ליפטק
4/97 SKY CLIMBER ALPHA 500 26.3.97 ליפטק
5/97 CIMAR , איטליה ע"י אלימק PA 100 13.4.97 מג"מ
 
6/97 CIMAR PA 50 13.4.97 מג"מ
7/97 SNORKELIFT
SNORKEL
ATB 60 20.4.97 סיג תעשיות
8/97 UPRIGHT A.B 46 20.8.97 סיג תעשיות
9/97 JLG 35E
1931 E
2033 E
2046 E
3969 E
451 C
600 SJ
vp 20
AM 36
15.9.97 מנופי אבי
10/97 UPRIGHT XL 19 19.9.97 סיג תעשיות
11/97 SKY - JACK SJLB 12 5.10.97 סרניה
12/97 SKY - JACK SJII 3220 5.10.97 סרניה
13/97 GENIE Z45/22 3.11.97 אמיר
14/97 GENIE GS-1530 3.11.97 אמיר
15/97 GENIE SP - 15 3.11.97 אמיר
16/97 GENIE S - PDC 3.11.97 אמיר
17/97 GENIE GS - 1930 3.11.97 אמיר
18/97 GENIE GS-20-32 10.11.97 אמיר
19/97 LM KONETEHDAS SKYMAN 45 13.11.97 לפיטק
20/97 LM KONETEHDAS SKYMAN 70 13.11.97 לפיטק
21/97 LM KONETEHDAS SKYMAN 90 13.11.97 לפיטק
1998
       
1/98 SECALT S.A לוקסמבורג JUNIOR 213A 19.1.98 ליאב הנדסה
2/98 HICHI  יפן RV -040/SV - 300 21.5.98 סיג תעשיות
3/98 SINON FALCON 2548 1.6.98 אמיר בע"מ
4/98 SINON FALCON 2034 1.6.98 אמיר בע"מ
5/98 SECALT לוקסמבורג MARS 8.6.98 ליאב הנדסה
 

 
6/98 SECALT SENIOR Andromeda 8.6.98 ליאב הנדסה
7/98 SECALT MINI 012A 8.6.98 ליאב הנדסה
8/98 SECALT VENUS ALTA 8.6.98 ליאב הנדסה
9/98 SECALT VENUS SOLO 8.6.98 ליאב הנדסה
10/98 SECALT VENUS COSIMCO 8.6.98 ליאב הנדסה
11/98 EURO GONDOLAS AESA - 10 27.7.98 א.ד. פיגומים
12/98 EURO GONDOLAS AESA - 25 27.7.98 א.ד. פיגומים
13/98 EUROSCAF ESN - S 17.8.98 מיטל מפעלי מתכת
14/98 EUROSCAF ESN - P 17.8.98 מיטל מפעלי מתכת
1999        
1/99 EUROSCAF ESF S\251 9.3.99 מיטל מפעלי מתכת
2/99 EUROSCAF ESF  P/98 9.3.99 מיטל מפעלי מתכת
3/99 OY SCANINTER SC 5000 19.5.99 סיג תעשיות
4/99 BRONTO S.72 HLA 23.5.99 סיג תעשיות
5/99 WUMAG SKY LIFT WT 620 24.5.99 סיג תעשיות
6/99 DINO 180 T 17.6.99 ליפטיק
7/99 POWER CLIMBER DOUBLE DECK – MHB 17.6.99 סיג תעשיות
8/99 MANNESMAN DEMAG 1/1500 17.6.99 ה.ח.מ.ב. בע"מ – הגולשים
9/99 "             " 3/1700 8.9.99 "
10/99 SOLL GMBH G – 1350 E 27.10.99 הגולשים
11/99 יורוגונדלס AESA 15 27.10.99 א.ד. פגומים
12/99 SECLAT SENIOR S515A 7.11.99 ליאב הנדסה
13/99 SECLAT SENIOR S215A 7.11.99 ליאב הנדסה
14/99 BENFORD LM50 9.12.99 סיג תעשיות
2000        
1/00 SKY MAN TSP 2 H 400E
TSP 3 H 400E
TSP 4 H 400E
TSP 5 H 400E
TSP 6 H 400E
TSP 7 H 400E
TSP 8 H 400E
TSP 9 H 400E
TSP 10 H 400E
TSP 11 H 400E
TSP 12 H 400E
3.1.00 מ.פ.ה.
2/00 HEK MSM 1000 SUPER
MSHF  (פיגום תורן)
MSL  (פיגום תורן)
GTP 500 (פיגום משולב
GTP 1500 (פיגום משולב)
10.1.00 מ.פ.ה.
3/00 EUROGONDOLAS AESA – 2 21.3.00 א.ד. פיגומים
4/00 SECALT RAILSCAF with ALTA platform 21.5.00 ל.י.א.ב
5/00 SECALT JUNIOR J 520 A 16.7.00 ל.י.א.ב
6/00 JLV 450 AJ 16.7.00 מנופי אבי
7/00 JLV 33 RTS
40 RTS
16.7.00 מנופי אבי
8/00 JLV 3246E2 16.7.00 מנופי אבי
9/00 JLV 2646E3
2658E3
16.7.00 מנופי אבי
10/00 SECALT J925B 16.8.00 ל.י.א.ב
11/00 SECALT RAILSCAF with SOLO platform 16.8.00 ל.י.א.ב
12/00 MANNTECH W 12532
TYPE 3/1900 + 3/1500
8.10.00 ה.ח.מ.ד בע"מ. הגולשים
13/00 SKY MAN TSP 2 H 400E
TSP 3 H 400E
TSP 4 H 400E
TSP 6 H 400E
TSP 7 H 400E
TSP 8 H 400E
TSP 9 H 400E
TSP 10 H 400E
TSP 11 H 400E
TSP 12 H 400E
5.11.00 מ.פ.ה
14/00 SKY MAN TSP 2 H 400A
TSP 3 H 400A
TSP 4 H 400A
TSP 5 H 400A
TSP 6 H 400A
TSP 7 H 400A
TSP 8 H 400A
TSP 9 H 400A
TSP 10 H 400A
TSP 11 H 400A
TSP 12 H 400A
5.11.00 מ.פ.ה
15/00 SKY MAN TSP 2 H 500E
TSP 3 H 500E
TSP 4 H 500E
TSP 5 H 500E
TSP 6 H 500E
TSP 7 H 500E
TSP 8 H 500E
TSP 9 H 500E
TSP 10 H 500E
TSP 11 H 500E
TSP 12 H 500E
5/11/00 מ.פ.ה
16/00 SKY MAN TSP 2 SM 500E
TSP 3 SM 500E
TSP 4 SM 500E
TSP 5 SM 500E
TSP 6 SM 500E
TSP 7 SM 500E
TSP 8 SM 500E
TSP 9 SM 500E
TSP 10 SM 500E
TSP 11 SM 500E
TSP 12 SM 500E
5/11/00 מ.פ.ה
17/00 SKY MAN TSP 2 SM 500A
TSP 3 SM 500A
TSP 4 SM 500A
TSP 5 SM 500A
TSP 6 SM 500A
TSP 7 SM 500A
TSP 8 SM 500A
TSP 9 SM 500A
TSP 10 SM 500A
TSP 11 SM 500A
TSP 12 SM 500A
5/11/00 מ.פ.ה
18/00 SKY MAN TSP 2 H 800E
TSP 3 H 800E
TSP 4 H 800E
TSP 5 H 800E
TSP 6 H 800E
TSP 7 H 800E
TSP 8 H 800E
TSP 9 H 800E
TSP 10 H 800E
TSP 11 H 800E
TSP 12 H 800E
TSP 13 H 800E
TSP 14 H 800E
TSP 15 H 800E
TSP 16 H 800E
5/11/00 מ.פ.ה
19/00 SKY MAN TSP 2 H 800A
TSP 3 H 800A
TSP 4 H 800A
TSP 5 H 800A
TSP 6 H 800A
TSP 7 H 800A
TSP 8 H 800A
TSP 9 H 800A
TSP 10 H 800A
TSP 11 H 800A
TSP 12 H 800A
TSP 13 H 800A
TSP 14 H 800A
TSP 15 H 800A
TSP 16 H 800A
5.11.00 מ.פ.ה
20/00 MANNTECH Building Maintenance Unit Type 1,2,3,4.1,5.1, 6.1 L, 6.1 S, 6.1 – 1T, 6.1 – 2T,
6.1 – 3T
23.11.00 ה.ח.מ.ב בע"מ הגולשים
2001
   

1.

 
1/01 A.B.M BELONE-800
B 12 E

2.4.4.01

שבירו שרותי אספקה
2/01

2.1.ALTREX

L/M/N/O/Z
MHB
50 – 86 , E2
50 – 86 ,E3
50 – 86 , E4
50 – 86 , E5
50 – 86 , E6
50 – 86 , E7
50 – 86 , E8
50 – 86 , E9
50 – 86 , E10
50 – 86 , E11
50 – 86 , E12

3.24.4.01

3.1.1.אלקטרה

3/01

ALTREX

L/M/N/O/Z

MHB

50-89 ,E2
50-89 ,E3
50-89 ,E4
50-89 ,E5
50-89 ,E6
50-89 ,E7
50-89 ,E8
50-89 ,E9
50-89 ,E10
50-89 ,E11
50-89 ,E12

24.4.01

אלקטרה
4/01 ALTREX
L/M/N/O/Z

MHB

50-86W2 ,
50-86W3 ,
50-86W4 ,
50-86W5 ,
50-86W6 ,
50-86W7 ,
50-86W8 ,
50-86W9 ,
50-86W10 ,
50-86W11 ,
50-86W12 ,
50-86W13 ,
50-86W14 ,
50-86W15 ,
50-86W16 ,

24.4.01

אלקטרה
5/01 ALTREX
L/M/N/O/Z

MHB

50-89 – W2
50-89 – W3
50-89 – W4
50-89 – W5
50-89 – W6
50-89 – W7
50-89 – W8
50-89 – W9
50-89 – W10
50-89 – W11
50-89 – W12
50-89 W13-
50-89 – W14
50-89 –W15
50-89 – W16

24.4.01

אלקטרה
6/01 LALESSE

24 – HD

11.6.01

סיג תעשיות
7/01 DEXTER

15Z,19Z,20Z

1.11.01

ליפטיק

2002
 

 

 

 

1/02
ABM
PINGUELY
HAULOTTE

ORION 1200, HA269X

26/2/02

שבירו שרותי אספקה

2/02
PINGUELY
HAULOTTE

H 18 SDX

14/4/02

שבירו שרותי אספקה

3/02
LALESSE
GREIFZUG

LA 500 כננת

הרמה

B 50 500 מתקן בטחון

22/4/02

סיג

4/02
HAULOTTE  FRANCE

COMPACT 8 W

8/7/02

שבירו

5/02
GOMYL

F 19.28.90   

F- 17.21.125
F-09.30.125
F-21.28.105
F-21.28.125
F-18.25.090

 

8/7/02

סיג

6/02
GENIE

S 60

12/11/02

אמיר

7/02
GENIE

Z 45/25/C

Z 45/25 JiB – IC
Z 45/ 25 DC
Z 45/25 JiB - DC
Z 45/22
Z 34/22 4WD
Z 34/68
Z 34/22
Z 30/20N
Z 20 N
Z 20 W                   TMZ 34                  TMZ 50
GS - 1530
GS - 1930
GS - 2032

12/11/02

אמיר

8/02
PINGUELY HAULOTTE

COMPACT 8 CE

 103233

COMPACT 8 CE 103288
COMPACT 10 CE 103589
COMPACT 10 CE 103585
H 15 SDX CD 102341

 

14/11/02

ליפטק

9/02
GOMYL

E-50.13.035

1/12/02

סיג

2003
 

 

 

 

1/03
PINGUELY HAULOTTE

HA 16 PX

17/2/03

שבירו

2/03
JLG INDUSTRIES

2033 E3, 1932 E3, 2032 E2

10/8/03

מנופי אבי

3/03
JLG INDUSTRIES

M450AJ, E450AJ

10/8/03

מנופי אבי

4/03
JLG INDUSTRIES

800AJ, 660SJ

10/8/03

מנופי אבי

5/03
PINGUELY HAULOTTE

HI5SX

22/9/03

ליפטק

6/03
JLG INDUSTRIES

4069LE, 4394RT

1/10/03

מנופי אבי

2004
 

 

 

 

1/04
Faraone

PX102000

03/02/04

שבירו

2/04
Up Right

XRT33E

X32
XRT33
LX50
XRT
XRT27E

03/02/04

סיג תעשיות

3/04
Up Right

MB20

MB26
SB80

03/02/04

סיג תעשיות
4/04
Up Right

TL38

03/02/04

סיג תעשיות
5/04
Up Right

SB60

18/02/04

סיג תעשיות
6/04
Up Right

AB38

18/02/04

סיג תעשיות
7/04
Pinguely-Haulotte

Optimum-8

24/02/04

שבירו

8/04
Holland Lift – Terex Aerials

TS44E

25/07/04

מנופי אבי

9/04
Holland Lift – Terex Aerials

TS34RT

25/07/04 מנופי אבי
10/04
Holland Lift – Terex Aerials

TS54RT

25/07/04 מנופי אבי
11/04
Holland Lift – Terex Aerials

TS27RT

25/07/04 מנופי אבי
12/04
JLG

1930ES

25/08/04 מנופי אבי
13/04
JLG

2030ES

25/08/04 מנופי אבי
14/04
JLG

3246ES

25/08/04 מנופי אבי
15/04
JLG

2630ES

25/08/04 מנופי אבי
2005
 

 

   
1/2005
Pinguely Haulotte

HA

05/04/05 שבירו
2/2005
JLG

260MRT

06/07/05 ריוול
3/2005
JLG

AJCII450

06/07/05 ריוול
4/2005
JLG

510AJ

06/07/05 ריוול
5/2005
JLG 660SJ 06/07/05 ריוול
6/2005
JLG 600AJ 06/07/05 ריוול
7/2005
JLG 860SJ 06/07/05 ריוול
8/2005
JLG 1200SJP 06/07/05 ריוול
9/2005
JLG 2646ES 06/07/05 ריוול
10/2005
JLG 3394RT 06/07/05 ריוול
11/2005
Genie

GS-2646

GS-3246

GS-1530

GS-1930

17/11/05 אמיר
12/2005
Genie

GS-2032

GS-2632
TZ34-20
14/12/05 אמיר
13/2005
Genie

S-65

GS-5390RT

Z-34/22

Z-34/22N

Z-42/25

Z-4525J

Z-60/34

GS-3384

GS-3268

GS-2668

S-85

30/12/05 אמיר
1/2006
JLG

E400A

30AM
41AM
110HX
120HX
3369E
1932E2
2646E2
19/1/06 אמיר
2/06
Pinguely-Haulotte

COMPACT 12

8.2.06 שבירו
3/06
JLG

3369E

2646E2
E300AJP
E400AJPN
120HX
8.2.06 ריוול
4/06
Snorkel

S3246

S1930
20/2/06 מנופי אבי
5/06
Snorkel

TB47J

26/3/06 מנופי אבי
6/06
Pinguely-Haupltte

Compact 12RT

14.5.06 שבירו
7/06
Genie

Z51/30J RT

11/6/06 אמיר הנדסה
8/06
TEREX

TB110

מס' 01700006
15.6.06 אמיר הנדסה
9/06
MANITOU

Manitou

120 AETJ
18.6.06 מנופי אבי
10/06
MANITOU

Manitou

150 AETJ
12.7.06 מנופי אבי
11/06
Snorkel

AGO6292

14/9/06 מנופי אבי
12/06
Bronto Skylift

S70MDT

27/9/06 סיג תעשיות
13/06
GROVE

AMZ131

A125J
28/11/06 אמיר הנדסה
 
 

 

   
2007
 

 

   
1/2007
GENIE

GS – 4390

GS – 3390
S - 45
16/1/07 אמיר הנדסה
2/2007
JLG

460 S J

19/2/07 מנופי אבי
3/2007
MANITOU

160 ATJ

4/7/07 מנופי אבי
4/2007
JLG

1230 ES

17.9.07 רול ישראל
2008
 

 

   
1/2008
GENIE

S-125

13.1.08 אמיר
2/2008
ENCOMAT S.A

IZA 30/100

monomastil
   
 
 

IZA 30/100

bimastil
12.2.08 מ. גולד
3/2008
UPRIGHT

AB 48

sn 4612
16.3.08 ריוול
 
 

AB 48

Sn 4624
16.3.08 ריוול
4/2008
GENIE

Z- 135/70

7/4/08 אמיר
5/2008
ZARGES

Turbo F7

13.4.08 סיג
6/2008
JLG

1230ES

S.N – A 20009028
S.N – A 20009029
S.N – A 20009030
S.N – A 20009031
S.N – A 20009032
A 20000 9049
A 20000 9047

 
13.7.08 ריוול
7/2008
MANITOU

160AT

S.N – 513737
514225
514371
514372
16/9/08 מנופי אבי
8/2008
MANITOU

180AT

S.N – 514411
514414
514416
514417
16/9/08 מנופי אבי
9/2008
SNORKEL

S2646

S.N 0807090287
S2646
S.N 0807090288
27/10/08 מנופי אבי
10/2008
SNORKEL

S1930

S.N 0808080430
0808080431
0808080432
0808080433
27/10/08 מנופי אבי
11/2008
MANITOW

170 AETJL

S.N: 514565
516530
516531
516532
27/10/08 מנופי אבי
12/2008
ASTRO

E – 89

S.N – 0208989
E- 86
S.N – 92595
23.12.08 סיג תעשיות
13/2008
POWER CLIMBER

MODULO

24.12.08 סיג
14/2008
MANITOU

160 ATJ

S.N 515134
515455
515456
515459
515460
28/12/08 מנופי אבי
 
2009
 

 

   
1/2009
TEREX

TA50RT

S.N – 15942
15970
16031
16032
16040
16041
16043
16075
16591
21/1/09 מנופי אבי
 
TEREX

TA 60 RT

SN=17052
17169
17168

 
   
 
TEREX

TB 66 RT

SN=640007
640173
660017
   
 
TEREX

TB 85 RT

SN=660017
660142
660018
   
 
TEREX

TB 100 RT

SN=680007
680009
68008
   
 
TEREX

TA 50 E

SN=16827
15907
15910
   
2/2009
OMME

EBDZ2500

SN-4220T
2500EBZ
SN- 3349 T
21/1/09 מנופי אבי
3/2009
JLG

E 45 AJ

SN= 51954
E 45
SN=37265
27687

 
21/1/09 מנופי אבי
4/2009
GENIE

Z – 30/20N

S.N: Z30N08-
11835
5/3/09 אמיר
5/2009
FISATOR
FRANCE

FIXATOR

S.N: 1478
1479
200
27.4.09 סיג
6/2009
3S GONDOLA

XPC 700

6.7.09 רון גולדברג
7/2009
TUMACמשודרג

THD

7.7.09 סמי גולדברג
8.2009
JLG

6O HA

מס' 2923
6/8/09 סיג
9.2009
GOMYL

F-27.38.150

מס' 2222
6/8/2009 סיג
10.2009
GOMYL

F-45.15.155

מס' 2277
1/12/2009 סיג
11.2009
 
 

 
POWER CLIMBER

כננת הרמה TITAN

 653

4083949
1/12/2009 XHD
2010
 

 

   
1.2010
PALAZZANI

RANGO TSJC27

15.4.10 אמיר
2.2010
PALAZZANI

RANGO TZX 170

15.4.10 אמיר
3.2010
UPRIGHT

AB 46 RT

17.6 סיג
 

במות עם מס' סידורי מספר – 16 במות

   
4.2010
WSCM Co.

ZLP800

19.8 גלזרון גלס
 
 

מס' 2369

   
5.2010
דנמרק OMMELIFT

R 1950

19.8 מנופי אבי
6.2010
STROS  צ'כיה

ZL

19.8 אור סחר
7.2010
MANITOV

ATJ 200

19.8 מנופי אבי
8.2010
MANITOV

XEL 120

19.8 מנופי אבי
9.2010
GOMYL

19.30.120 – F

31.10 סיג
10.2010
GOMYL

25.30.110  - E

31.10 סיג
11.2010
GENIE

Z 80 -60

23.11 אמיר
 
  
בכבוד רב
  
יורם אלעזרי
מפקח עבודה ראשי
 

אודות קורסים מסמכים להורדה מתחם הסטודנטים אנחנו כאן בשבילך
 
הנדסה בגובה בע"מ
ת.ד. 188 הוד השרון 45100
דוא”ל: office@cleo.co.il
מחלקת הדרכה: 1-700-70-74-79
 
 
2015 © כל הזכויות שמורות להנדסה בגובה בע"מ. בעלת מערכת ניהול איכות מאושרת לתקנים המפורטים כאן  עיצוב ובניית אתר: אינטרטק בניית אתרים