למדו מקצוע מבוקש

הצטרפו לקהילת הסטודנטים המרוצים של הנדסה בגובה!

קורסים ◄ מועדי פתיחה קרובים

קורסים
מועדי פתיחה קרובים:

בחר שם קורס:
בחר מיקום:
בחר מסלול:
שם הקורסמספרמיקוםמועד פתיחהמסלולפרקי לימודלפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 11/12/18
מסלול: בוקר
13171 סניף חיפה 11/12/18 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/12/18
מסלול: בוקר
12841 סניף לוד 11/12/18 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 12/12/18
מסלול: בוקר
13116 סניף חיפה 12/12/18 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 13/12/18
מסלול: בוקר
12863 סניף לוד 13/12/18 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/12/18
מסלול: אמצ״ש, שישי
12790 סניף לוד 14/12/18 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/12/18
מסלול: אמצ״ש, שישי
12800 סניף לוד 14/12/18 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/12/18
מסלול: אמצ״ש, שישי
12780 סניף לוד 14/12/18 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עגורן צריח - סוג א'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 16/12/18
מסלול: בוקר, ערב
14348 סניף לוד 16/12/18 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
ניהול פרויקטים בבניה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 16/12/18
מסלול: ערב
12987 סניף חיפה 16/12/18 ערב לפרטים
ועדת קבלה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 16/12/18
מסלול: בוקר
14338 סניף לוד 16/12/18 בוקר ועדת קבלה רשמית לפרטים
ממוני בטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/12/18
מסלול: בוקר, ערב
13508 סניף לוד 17/12/18 ערב נושאים שונים בבטיחות, בחינות לפרטים
נאמני בטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/12/18
מסלול: בוקר
12819 סניף לוד 19/12/18 בוקר לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/12/18
מסלול: אמצ״ש, שישי
12770 סניף לוד 19/12/18 אמצ"ש חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 20/12/18
מסלול: בוקר
14356 סניף חיפה 20/12/18 בוקר גגות שטוחים, קונסטרוקציה, מבוא, סולמות לפרטים
מכין תכנית לניהול הבטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/12/18
מסלול: בוקר, ערב
13513 סניף לוד 20/12/18 בוקר לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 21/12/18
מסלול: אמצ״ש, שישי
14317 סניף חיפה 21/12/18 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/12/18
מסלול: בוקר
12875 סניף לוד 24/12/18 בוקר מבוא, במות, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/12/18
מסלול: בוקר
12923 סניף לוד 25/12/18 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
השתלמות ענפית בבנייה לממונים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/12/18
מסלול: בוקר, ערב
13512 סניף לוד 27/12/18 ערב לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/12/18
מסלול: בוקר
12886 סניף לוד 27/12/18 בוקר רענון לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 27/12/18
מסלול: בוקר
13173 סניף חיפה 27/12/18 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 30/12/18
מסלול: בוקר
12864 סניף לוד 30/12/18 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 30/12/18
מסלול: בוקר
14292 סניף לוד 30/12/18 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 31/12/18
מסלול: בוקר
12842 סניף לוד 31/12/18 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
ממוני בטיחות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 31/12/18
מסלול: בוקר, ערב
13468 סניף חיפה 31/12/18 ערב + שישי נושאים שונים בבטיחות, בחינות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 02/01/19
מסלול: בוקר
13978 סניף חיפה 02/01/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/01/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13818 סניף לוד 04/01/19 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/01/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13828 סניף לוד 04/01/19 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/01/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13805 סניף לוד 04/01/19 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
בונה מקצועי לפיגומים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/01/19
מסלול: בוקר
14258 סניף לוד 06/01/19 ערב לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/01/19
מסלול: בוקר
13878 סניף לוד 07/01/19 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
מטפס תרנים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/01/19
מסלול: בוקר
14174 סניף לוד 07/01/19 בוקר צמ''א, מערכות, עמודים, ע.לילה, חילוץ ועוד לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/01/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13839 סניף לוד 08/01/19 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/01/19
מסלול: בוקר
14115 סניף לוד 09/01/19 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/01/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13795 סניף לוד 09/01/19 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 10/01/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13965 סניף חיפה 10/01/19 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
מכין תכנית לניהול הבטיחות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 13/01/19
מסלול: בוקר, ערב
14268 סניף חיפה 13/01/19 בוקר לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 13/01/19
מסלול: בוקר
13856 סניף לוד 13/01/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 14/01/19
מסלול: בוקר
13979 סניף חיפה 14/01/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/01/19
מסלול: בוקר
14137 סניף לוד 15/01/19 בוקר מבוא, במות, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
השתלמות בטיחות בחשמל
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/01/19
מסלול: ערב
14261 סניף לוד 15/01/19 בוקר לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 16/01/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13953 סניף חיפה 16/01/19 אמצ"ש חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 16/01/19
מסלול: בוקר
14009 סניף חיפה 16/01/19 בוקר סלים ללא מעבר, מבוא, במות, סולמות לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 20/01/19
מסלול: בוקר
14050 סניף חיפה 20/01/19 בוקר צמ''א, עיגון, גלישה, ע.לילה, משטחים, מערכות ועוד לפרטים
בטיחות בבניה ובניה הנדסית
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/01/19
מסלול: ערב
14262 סניף לוד 20/01/19 ערב ניתן לעיין בתוכנית המלאה בדף הקורס לפרטים
רענון גולשי מעטפת בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/01/19
מסלול: בוקר
14180 סניף לוד 22/01/19 בוקר עיגון, גלישה, סולמות, ע.לילה, משטחים, מערכות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 22/01/19
מסלול: בוקר
14010 סניף חיפה 22/01/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
בטיחות בבניה ובניה הנדסית
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 23/01/19
מסלול: ערב
13534 סניף חיפה 23/01/19 ערב ניתן לעיין בתוכנית המלאה בדף הקורס לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 23/01/19
מסלול: בוקר
13879 סניף לוד 23/01/19 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/01/19
מסלול: בוקר
14151 סניף לוד 27/01/19 בוקר רענון לפרטים
עגורן נייד - סוג ב'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/01/19
מסלול: בוקר
14331 סניף לוד 27/01/19 בוקר מכינה, מבנה, תשתיות, סיכונים, בטיחות ועוד לפרטים
ניהול פרויקטים בבניה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/01/19
מסלול: ערב
13455 סניף לוד 27/01/19 לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 28/01/19
מסלול: בוקר
14011 סניף חיפה 28/01/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 28/01/19
מסלול: בוקר
14116 סניף לוד 28/01/19 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
השתלמות בטיחות בחשמל
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 29/01/19
מסלול: ערב
14267 סניף חיפה 29/01/19 בוקר לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 29/01/19
מסלול: בוקר
13980 סניף חיפה 29/01/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 30/01/19
מסלול: בוקר
13857 סניף לוד 30/01/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/02/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13829 סניף לוד 01/02/19 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/02/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13848 סניף לוד 01/02/19 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/02/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13806 סניף לוד 01/02/19 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/02/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13819 סניף לוד 01/02/19 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/02/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13966 סניף חיפה 03/02/19 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עגורן צריח - סוג א'
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/02/19
מסלול: בוקר, ערב
14227 סניף חיפה 03/02/19 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/02/19
מסלול: בוקר
13880 סניף לוד 04/02/19 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/02/19
מסלול: בוקר
14169 סניף לוד 04/02/19 בוקר צמ''א, עיגון, גלישה, ע.לילה, משטחים, מערכות ועוד לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 06/02/19
מסלול: בוקר
13981 סניף חיפה 06/02/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 06/02/19
מסלול: בוקר
14012 סניף חיפה 06/02/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/02/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13796 סניף לוד 06/02/19 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
נאמני בטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/02/19
מסלול: בוקר
14164 סניף לוד 06/02/19 בוקר לפרטים
נאמני בטיחות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 08/02/19
מסלול: בוקר
12635 סניף חיפה 08/02/19 בוקר לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/02/19
מסלול: בוקר
13858 סניף לוד 10/02/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/02/19
מסלול: בוקר
14138 סניף לוד 11/02/19 בוקר מבוא, במות, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
בטיחות בבניה ובניה הנדסית
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 12/02/19
מסלול: ערב
13025 סניף חיפה 12/02/19 ערב ניתן לעיין בתוכנית המלאה בדף הקורס לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/02/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13840 סניף לוד 12/02/19 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 13/02/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13954 סניף חיפה 13/02/19 אמצ"ש חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 14/02/19
מסלול: בוקר
14013 סניף חיפה 14/02/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/02/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13849 סניף לוד 15/02/19 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 18/02/19
מסלול: בוקר
14117 סניף לוד 18/02/19 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
בונה מקצועי לפיגומים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 20/02/19
מסלול: בוקר
13582 סניף חיפה 20/02/19 בוקר לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/02/19
מסלול: בוקר
13881 סניף לוד 20/02/19 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 21/02/19
מסלול: בוקר
14014 סניף חיפה 21/02/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/02/19
מסלול: בוקר
14152 סניף לוד 24/02/19 בוקר רענון לפרטים
רענון מטפסי תרנים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/02/19
מסלול: בוקר
14185 סניף לוד 25/02/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/02/19
מסלול: בוקר
13859 סניף לוד 27/02/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/03/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13830 סניף לוד 01/03/19 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/03/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13807 סניף לוד 01/03/19 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/03/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13820 סניף לוד 01/03/19 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
השתלמות ענפית בבנייה לממונים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 04/03/19
מסלול: בוקר, ערב
13462 סניף חיפה 04/03/19 ערב לפרטים
מטפס תרנים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/03/19
מסלול: בוקר
14175 סניף לוד 04/03/19 בוקר צמ''א, מערכות, עמודים, ע.לילה, חילוץ ועוד לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/03/19
מסלול: בוקר
13882 סניף לוד 04/03/19 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/03/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13797 סניף לוד 06/03/19 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 06/03/19
מסלול: בוקר
14015 סניף חיפה 06/03/19 בוקר מבוא, סלים, סולמות לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 07/03/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13967 סניף חיפה 07/03/19 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 08/03/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
12661 סניף חיפה 08/03/19 בוקר חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 11/03/19
מסלול: בוקר
14016 סניף חיפה 11/03/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/03/19
מסלול: בוקר
13860 סניף לוד 11/03/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 12/03/19
מסלול: בוקר
13983 סניף חיפה 12/03/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
ממוני בטיחות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 12/03/19
מסלול: בוקר, ערב
14230 סניף חיפה 12/03/19 ערב + שישי נושאים שונים בבטיחות, בחינות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 13/03/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13955 סניף חיפה 13/03/19 אמצ"ש חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 13/03/19
מסלול: בוקר
14139 סניף לוד 13/03/19 בוקר מבוא, במות, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/03/19
מסלול: בוקר
14118 סניף לוד 14/03/19 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
השתלמות בטיחות בחשמל
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 18/03/19
מסלול: ערב
14234 סניף חיפה 18/03/19 ערב לפרטים
ניהול פרויקטים בבניה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 18/03/19
מסלול: ערב
13466 סניף חיפה 18/03/19 ערב לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/03/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13841 סניף לוד 19/03/19 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/03/19
מסלול: בוקר
13883 סניף לוד 19/03/19 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 19/03/19
מסלול: בוקר
14017 סניף חיפה 19/03/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
עגורן נייד - סוג ב'
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 24/03/19
מסלול: בוקר
14226 סניף חיפה 24/03/19 בוקר מכינה, מבנה, תשתיות, סיכונים, בטיחות ועוד לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/03/19
מסלול: בוקר
14153 סניף לוד 25/03/19 בוקר רענון לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 25/03/19
מסלול: בוקר
13984 סניף חיפה 25/03/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון גולשי מעטפת בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 26/03/19
מסלול: בוקר
14181 סניף לוד 26/03/19 בוקר עיגון, גלישה, סולמות, ע.לילה, משטחים, מערכות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/03/19
מסלול: בוקר
13861 סניף לוד 27/03/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 27/03/19
מסלול: בוקר
14018 סניף חיפה 27/03/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
מכין תכנית לניהול הבטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/03/19
מסלול: בוקר, ערב
14266 סניף לוד 27/03/19 ערב לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 31/03/19
מסלול: בוקר
14119 סניף לוד 31/03/19 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/04/19
מסלול: בוקר
14019 סניף חיפה 01/04/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/04/19
מסלול: בוקר
14170 סניף לוד 01/04/19 בוקר צמ''א, עיגון, גלישה, ע.לילה, משטחים, מערכות ועוד לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 02/04/19
מסלול: בוקר
13985 סניף חיפה 02/04/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 03/04/19
מסלול: בוקר
13884 סניף לוד 03/04/19 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
נאמני בטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 03/04/19
מסלול: בוקר
14165 סניף לוד 03/04/19 בוקר לפרטים
בטיחות בבניה ובניה הנדסית
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/04/19
מסלול: ערב
14263 סניף לוד 07/04/19 ערב ניתן לעיין בתוכנית המלאה בדף הקורס לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 07/04/19
מסלול: בוקר
14051 סניף חיפה 07/04/19 בוקר צמ''א, עיגון, גלישה, ע.לילה, משטחים, מערכות ועוד לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 07/04/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13968 סניף חיפה 07/04/19 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/04/19
מסלול: בוקר
14140 סניף לוד 08/04/19 בוקר מבוא, במות, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/04/19
מסלול: בוקר
13862 סניף לוד 10/04/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 11/04/19
מסלול: בוקר
14020 סניף חיפה 11/04/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 15/04/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13956 סניף חיפה 15/04/19 אמצ"ש חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/04/19
מסלול: בוקר
13885 סניף לוד 15/04/19 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 15/04/19
מסלול: בוקר
13986 סניף חיפה 15/04/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 16/04/19
מסלול: בוקר
14154 סניף לוד 16/04/19 בוקר רענון לפרטים
רענון מטפסי תרנים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 16/04/19
מסלול: בוקר
14186 סניף לוד 16/04/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/04/19
מסלול: בוקר
14120 סניף לוד 17/04/19 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 18/04/19
מסלול: בוקר
14021 סניף חיפה 18/04/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 29/04/19
מסלול: בוקר
13987 סניף חיפה 29/04/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
השתלמות ענפית בבנייה לממונים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 29/04/19
מסלול: בוקר, ערב
14232 סניף חיפה 29/04/19 ערב לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/05/19
מסלול: בוקר
13886 סניף לוד 01/05/19 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 05/05/19
מסלול: בוקר
14141 סניף לוד 05/05/19 בוקר מבוא, במות, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/05/19
מסלול: בוקר
14121 סניף לוד 06/05/19 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
השתלמות בטיחות בחשמל
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 06/05/19
מסלול: ערב
14235 סניף חיפה 06/05/19 ערב לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 06/05/19
מסלול: בוקר
14022 סניף חיפה 06/05/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/05/19
מסלול: בוקר
13863 סניף לוד 12/05/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מטפס תרנים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 13/05/19
מסלול: בוקר
14176 סניף לוד 13/05/19 בוקר צמ''א, מערכות, עמודים, ע.לילה, חילוץ ועוד לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 13/05/19
מסלול: בוקר
13988 סניף חיפה 13/05/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/05/19
מסלול: בוקר
13887 סניף לוד 14/05/19 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/05/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13842 סניף לוד 14/05/19 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 15/05/19
מסלול: בוקר
14023 סניף חיפה 15/05/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 15/05/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13957 סניף חיפה 15/05/19 אמצ"ש חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 16/05/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13969 סניף חיפה 16/05/19 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/05/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13850 סניף לוד 17/05/19 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/05/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13821 סניף לוד 17/05/19 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/05/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13808 סניף לוד 17/05/19 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/05/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13831 סניף לוד 17/05/19 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 21/05/19
מסלול: בוקר
14024 סניף חיפה 21/05/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/05/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13798 סניף לוד 22/05/19 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 27/05/19
מסלול: בוקר
13989 סניף חיפה 27/05/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/05/19
מסלול: בוקר
13888 סניף לוד 27/05/19 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון גולשי מעטפת בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 28/05/19
מסלול: בוקר
14182 סניף לוד 28/05/19 בוקר עיגון, גלישה, סולמות, ע.לילה, משטחים, מערכות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/05/19
מסלול: בוקר
13864 סניף לוד 29/05/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 29/05/19
מסלול: בוקר
14025 סניף חיפה 29/05/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/05/19
מסלול: בוקר
14122 סניף לוד 29/05/19 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 30/05/19
מסלול: בוקר
14155 סניף לוד 30/05/19 בוקר רענון לפרטים
עגורן צריח - סוג א'
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 02/06/19
מסלול: בוקר, ערב
14228 סניף חיפה 02/06/19 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 03/06/19
מסלול: בוקר
14171 סניף לוד 03/06/19 בוקר צמ''א, עיגון, גלישה, ע.לילה, משטחים, מערכות ועוד לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 03/06/19
מסלול: בוקר
14142 סניף לוד 03/06/19 בוקר מבוא, במות, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 04/06/19
מסלול: בוקר
13990 סניף חיפה 04/06/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
נאמני בטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 05/06/19
מסלול: בוקר
14166 סניף לוד 05/06/19 בוקר לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/06/19
מסלול: בוקר
13865 סניף לוד 11/06/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים

סטודנטים מספרים

קורסים מבוקשים שנפתחים בקרוב