למדו מקצוע מבוקש

הצטרפו לקהילת הסטודנטים המרוצים של הנדסה בגובה!

קורסים ◄ מועדי פתיחה קרובים

קורסים
מועדי פתיחה קרובים:

בחר שם קורס:
בחר מיקום:
בחר מסלול:
שם הקורסמספרמיקוםמועד פתיחהמסלולפרקי לימודלפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 16/07/19
מסלול: בוקר
13993 סניף חיפה 16/07/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
ועדת קבלה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/07/19
מסלול: בוקר
14910 סניף לוד 17/07/19 בוקר ועדת קבלה רשמית לפרטים
בטיחות בבניה ובניה הנדסית
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 17/07/19
מסלול: ערב
13534 סניף חיפה 17/07/19 ערב ניתן לעיין בתוכנית המלאה בדף הקורס לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/07/19
מסלול: בוקר
14918 סניף לוד 17/07/19 בוקר רענון לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/07/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13800 סניף לוד 17/07/19 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
רענון למלגזנים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/07/19
מסלול: בוקר
14928 סניף לוד 17/07/19 בוקר בטיחות, אחזקה, תאונות, פורום פתוח לפרטים
ועדת קבלה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 18/07/19
מסלול: בוקר
14755 סניף לוד 18/07/19 בוקר ועדת קבלה רשמית לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 18/07/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13971 סניף חיפה 18/07/19 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
מכין תכנית לניהול הבטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/07/19
מסלול: בוקר, ערב
14269 סניף לוד 19/07/19 בוקר לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 21/07/19
מסלול: בוקר
14125 סניף לוד 21/07/19 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/07/19
מסלול: בוקר
13892 סניף לוד 22/07/19 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עוזר בטיחות למנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 23/07/19
מסלול: בוקר
14880 סניף חיפה 23/07/19 בוקר לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 23/07/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13844 סניף לוד 23/07/19 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
בודקים מוסמכים פ.מ. לאביזרי הרמה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/07/19
מסלול: בוקר
14708 סניף לוד 24/07/19 בוקר חוקים, פיזיקה, אביזרים ופסילות, סיור מקצועי ועוד. לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/07/19
מסלול: בוקר
14157 סניף לוד 24/07/19 בוקר רענון לפרטים
רענון מטפסי תרנים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/07/19
מסלול: בוקר
14187 סניף לוד 24/07/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 24/07/19
מסלול: בוקר
14032 סניף חיפה 24/07/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
עגורן צריח - סוג א'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 28/07/19
מסלול: בוקר, ערב
14701 סניף לוד 28/07/19 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 28/07/19
מסלול: בוקר
13868 סניף לוד 28/07/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
הסבת מנ"ע תשתיות- לבנין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 28/07/19
מסלול: בוקר
14665 סניף לוד 28/07/19 בוקר לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/07/19
מסלול: בוקר
14144 סניף לוד 29/07/19 בוקר מבוא, במות, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 30/07/19
מסלול: בוקר
13994 סניף חיפה 30/07/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 31/07/19
מסלול: בוקר
14126 סניף לוד 31/07/19 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
חידוש תעודות הסמכה צריח
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/08/19
מסלול: בוקר
14885 סניף לוד 01/08/19 בוקר לפרטים
בונה מקצועי לפיגומים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/08/19
מסלול: בוקר
14905 סניף לוד 04/08/19 ערב לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 05/08/19
מסלול: בוקר
14034 סניף חיפה 05/08/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 05/08/19
מסלול: בוקר
14172 סניף לוד 05/08/19 בוקר צמ''א, עיגון, גלישה, ע.לילה, משטחים, מערכות ועוד לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 06/08/19
מסלול: בוקר
13995 סניף חיפה 06/08/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/08/19
מסלול: בוקר
13893 סניף לוד 07/08/19 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/08/19
מסלול: בוקר
13869 סניף לוד 07/08/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
נאמני בטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/08/19
מסלול: בוקר
14167 סניף לוד 07/08/19 בוקר לפרטים
העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/08/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13824 סניף לוד 09/08/19 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/08/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13852 סניף לוד 09/08/19 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/08/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13811 סניף לוד 09/08/19 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/08/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13834 סניף לוד 09/08/19 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/08/19
מסלול: בוקר
14127 סניף לוד 12/08/19 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/08/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13801 סניף לוד 14/08/19 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 14/08/19
מסלול: בוקר
14035 סניף חיפה 14/08/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
נאמני בטיחות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 16/08/19
מסלול: בוקר
12635 סניף חיפה 16/08/19 בוקר לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 18/08/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13972 סניף חיפה 18/08/19 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 18/08/19
מסלול: בוקר
13870 סניף לוד 18/08/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/08/19
מסלול: בוקר
13894 סניף לוד 19/08/19 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עוזר בטיחות למנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/08/19
מסלול: בוקר
14902 סניף לוד 19/08/19 בוקר לפרטים
ממוני בטיחות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 20/08/19
מסלול: בוקר, ערב
14230 סניף חיפה 20/08/19 ערב + שישי נושאים שונים בבטיחות, בחינות לפרטים
בטיחות בבניה ובניה הנדסית
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 21/08/19
מסלול: ערב
14419 סניף חיפה 21/08/19 ערב ניתן לעיין בתוכנית המלאה בדף הקורס לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 21/08/19
מסלול: בוקר
13996 סניף חיפה 21/08/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/08/19
מסלול: בוקר
14145 סניף לוד 22/08/19 בוקר מבוא, במות, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
ניהול פרויקטים בבניה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 25/08/19
מסלול: ערב
13466 סניף חיפה 25/08/19 ערב לפרטים
מכין תכנית לניהול הבטיחות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 25/08/19
מסלול: בוקר, ערב
14268 סניף חיפה 25/08/19 בוקר לפרטים
עגורן צריח - סוג א'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/08/19
מסלול: בוקר, ערב
14702 סניף לוד 25/08/19 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 26/08/19
מסלול: בוקר
14158 סניף לוד 26/08/19 בוקר רענון לפרטים
השתלמות בטיחות בחשמל
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 26/08/19
מסלול: ערב
14234 סניף חיפה 26/08/19 ערב לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/08/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13845 סניף לוד 27/08/19 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
רענון גולשי מעטפת בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/08/19
מסלול: בוקר
14183 סניף לוד 27/08/19 בוקר עיגון, גלישה, סולמות, ע.לילה, משטחים, מערכות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 28/08/19
מסלול: בוקר
14128 סניף לוד 28/08/19 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 29/08/19
מסלול: בוקר
14036 סניף חיפה 29/08/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
חידוש תעודות הסמכה צריח
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/09/19
מסלול: בוקר
14886 סניף לוד 01/09/19 בוקר לפרטים
מטפס תרנים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 02/09/19
מסלול: בוקר
14178 סניף לוד 02/09/19 בוקר צמ''א, מערכות, עמודים, ע.לילה, חילוץ ועוד לפרטים
בונה מקצועי לפיגומים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/09/19
מסלול: בוקר
13582 סניף חיפה 03/09/19 בוקר לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 04/09/19
מסלול: בוקר
13997 סניף חיפה 04/09/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/09/19
מסלול: בוקר
13895 סניף לוד 04/09/19 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 05/09/19
מסלול: בוקר
14037 סניף חיפה 05/09/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/09/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13825 סניף לוד 06/09/19 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/09/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13812 סניף לוד 06/09/19 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/09/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13835 סניף לוד 06/09/19 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/09/19
מסלול: בוקר
14129 סניף לוד 09/09/19 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/09/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13802 סניף לוד 11/09/19 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/09/19
מסלול: בוקר
13871 סניף לוד 11/09/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 12/09/19
מסלול: בוקר
14038 סניף חיפה 12/09/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 16/09/19
מסלול: בוקר
14146 סניף לוד 16/09/19 בוקר מבוא, במות, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/09/19
מסלול: בוקר
13896 סניף לוד 17/09/19 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 18/09/19
מסלול: בוקר
13998 סניף חיפה 18/09/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 19/09/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13973 סניף חיפה 19/09/19 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/09/19
מסלול: בוקר
13872 סניף לוד 22/09/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 23/09/19
מסלול: בוקר
14039 סניף חיפה 23/09/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 24/09/19
מסלול: בוקר
13999 סניף חיפה 24/09/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/09/19
מסלול: בוקר
14130 סניף לוד 25/09/19 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
השתלמות בטיחות בחשמל
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 26/09/19
מסלול: ערב
14267 סניף חיפה 26/09/19 בוקר לפרטים
חידוש תעודות הסמכה צריח
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/10/19
מסלול: בוקר
14887 סניף לוד 01/10/19 בוקר לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 03/10/19
מסלול: בוקר
13897 סניף לוד 03/10/19 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/10/19
מסלול: בוקר
14131 סניף לוד 06/10/19 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
ועדת קבלה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/10/19
מסלול: בוקר
14743 סניף לוד 09/10/19 בוקר ועדת קבלה רשמית לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 10/10/19
מסלול: בוקר
14041 סניף חיפה 10/10/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 15/10/19
מסלול: בוקר
14001 סניף חיפה 15/10/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 23/10/19
מסלול: בוקר
13898 סניף לוד 23/10/19 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 23/10/19
מסלול: בוקר
14132 סניף לוד 23/10/19 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 23/10/19
מסלול: בוקר
14002 סניף חיפה 23/10/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/10/19
מסלול: בוקר
14147 סניף לוד 24/10/19 בוקר מבוא, במות, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/10/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13853 סניף לוד 25/10/19 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עגורן נייד - סוג ב'
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 27/10/19
מסלול: בוקר
14226 סניף חיפה 27/10/19 בוקר מכינה, מבנה, תשתיות, סיכונים, בטיחות ועוד לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 27/10/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13974 סניף חיפה 27/10/19 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
רענון מטפסי תרנים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 28/10/19
מסלול: בוקר
14188 סניף לוד 28/10/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/10/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13846 סניף לוד 29/10/19 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 30/10/19
מסלול: בוקר
14160 סניף לוד 30/10/19 בוקר רענון לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 30/10/19
מסלול: בוקר
14042 סניף חיפה 30/10/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
חידוש תעודות הסמכה צריח
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/11/19
מסלול: בוקר
14888 סניף לוד 01/11/19 בוקר לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/11/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13813 סניף לוד 01/11/19 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/11/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13826 סניף לוד 01/11/19 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/11/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13836 סניף לוד 01/11/19 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/11/19
מסלול: בוקר
14133 סניף לוד 04/11/19 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עוזר בטיחות למנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/11/19
מסלול: בוקר
14903 סניף לוד 04/11/19 בוקר לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/11/19
מסלול: בוקר
14173 סניף לוד 04/11/19 בוקר צמ''א, עיגון, גלישה, ע.לילה, משטחים, מערכות ועוד לפרטים
ממוני בטיחות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 05/11/19
מסלול: בוקר, ערב
14231 סניף חיפה 05/11/19 ערב + שישי נושאים שונים בבטיחות, בחינות לפרטים
השתלמות ענפית בבנייה לממונים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 06/11/19
מסלול: בוקר, ערב
14232 סניף חיפה 06/11/19 ערב לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/11/19
מסלול: בוקר
13899 סניף לוד 06/11/19 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
נאמני בטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/11/19
מסלול: בוקר
14168 סניף לוד 06/11/19 בוקר לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 06/11/19
מסלול: בוקר
14003 סניף חיפה 06/11/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/11/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13803 סניף לוד 06/11/19 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/11/19
מסלול: בוקר
13874 סניף לוד 10/11/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עגורן צריח - סוג א'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/11/19
מסלול: בוקר, ערב
14703 סניף לוד 10/11/19 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
השתלמות ענפית בבנייה לממונים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/11/19
מסלול: בוקר, ערב
14776 סניף לוד 11/11/19 ערב לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/11/19
מסלול: בוקר
14148 סניף לוד 11/11/19 בוקר מבוא, במות, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 14/11/19
מסלול: בוקר
14044 סניף חיפה 14/11/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
מכין תכנית לניהול הבטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 18/11/19
מסלול: בוקר, ערב
14270 סניף לוד 18/11/19 בוקר לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/11/19
מסלול: בוקר
13900 סניף לוד 19/11/19 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 19/11/19
מסלול: בוקר
14004 סניף חיפה 19/11/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 21/11/19
מסלול: בוקר
14045 סניף חיפה 21/11/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
בטיחות בבניה ובניה הנדסית
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/11/19
מסלול: ערב
14264 סניף לוד 24/11/19 ערב ניתן לעיין בתוכנית המלאה בדף הקורס לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 25/11/19
מסלול: בוקר
14005 סניף חיפה 25/11/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון גולשי מעטפת בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/11/19
מסלול: בוקר
14184 סניף לוד 25/11/19 בוקר עיגון, גלישה, סולמות, ע.לילה, משטחים, מערכות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/11/19
מסלול: בוקר
14161 סניף לוד 25/11/19 בוקר רענון לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 26/11/19
מסלול: בוקר
14134 סניף לוד 26/11/19 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/11/19
מסלול: בוקר
13875 סניף לוד 27/11/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 27/11/19
מסלול: בוקר
14046 סניף חיפה 27/11/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 28/11/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13975 סניף חיפה 28/11/19 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/12/19
מסלול: בוקר
14053 סניף חיפה 01/12/19 בוקר צמ''א, עיגון, גלישה, ע.לילה, משטחים, מערכות ועוד לפרטים
חידוש תעודות הסמכה צריח
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/12/19
מסלול: בוקר
14889 סניף לוד 01/12/19 בוקר לפרטים
השתלמות ענפית בבנייה לממונים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 02/12/19
מסלול: בוקר, ערב
14233 סניף חיפה 02/12/19 ערב לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/12/19
מסלול: בוקר
14047 סניף חיפה 03/12/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 03/12/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13847 סניף לוד 03/12/19 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/12/19
מסלול: בוקר
13901 סניף לוד 04/12/19 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/12/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13837 סניף לוד 06/12/19 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/12/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13854 סניף לוד 06/12/19 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/12/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13814 סניף לוד 06/12/19 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/12/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13827 סניף לוד 06/12/19 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עגורן צריח - סוג א'
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 08/12/19
מסלול: בוקר, ערב
14229 סניף חיפה 08/12/19 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
מטפס תרנים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/12/19
מסלול: בוקר
14179 סניף לוד 09/12/19 בוקר צמ''א, מערכות, עמודים, ע.לילה, חילוץ ועוד לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 09/12/19
מסלול: בוקר
14048 סניף חיפה 09/12/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
ממוני בטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/12/19
מסלול: בוקר, ערב
14428 סניף לוד 09/12/19 ערב נושאים שונים בבטיחות, בחינות לפרטים
עוזר בטיחות למנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/12/19
מסלול: בוקר
14904 סניף לוד 09/12/19 בוקר לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 10/12/19
מסלול: בוקר
14006 סניף חיפה 10/12/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/12/19
מסלול: בוקר
14135 סניף לוד 10/12/19 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/12/19
מסלול: בוקר
13876 סניף לוד 11/12/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/12/19
מסלול: בוקר
14149 סניף לוד 11/12/19 בוקר מבוא, במות, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/12/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13804 סניף לוד 11/12/19 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עגורן צריח - סוג א'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/12/19
מסלול: בוקר, ערב
14704 סניף לוד 15/12/19 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 16/12/19
מסלול: בוקר
14049 סניף חיפה 16/12/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 16/12/19
מסלול: בוקר
13902 סניף לוד 16/12/19 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 17/12/19
מסלול: בוקר
14007 סניף חיפה 17/12/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/12/19
מסלול: בוקר
14162 סניף לוד 25/12/19 בוקר רענון לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/12/19
מסלול: בוקר
14136 סניף לוד 29/12/19 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/12/19
מסלול: בוקר
13877 סניף לוד 29/12/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 30/12/19
מסלול: בוקר
14150 סניף לוד 30/12/19 בוקר מבוא, במות, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 31/12/19
מסלול: בוקר
13903 סניף לוד 31/12/19 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/01/20
מסלול: בוקר
14798 סניף חיפה 01/01/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 05/01/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
14786 סניף חיפה 05/01/20 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 06/01/20
מסלול: בוקר
14826 סניף חיפה 06/01/20 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 14/01/20
מסלול: בוקר
14799 סניף חיפה 14/01/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 16/01/20
מסלול: בוקר
14827 סניף חיפה 16/01/20 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה לפרטים

סטודנטים מספרים

קורסים מבוקשים שנפתחים בקרוב