יוצאים לשטח במכללת הנדסה בגובה
הסטודנטים שלנו מקורס השתלמות ענפית בבניה יצאו השבוע לראות אגירה שאובה מקרוב, בסיור מקצועי, מעניין ופורה במיוחד בכוכב הירדן.

a

למדו מקצוע מבוקש

הצטרפו לקהילת הסטודנטים המרוצים של הנדסה בגובה!

קורסים ◄ מועדי פתיחה קרובים

קורסים
מועדי פתיחה קרובים:

בחר שם קורס:
בחר מיקום:
בחר מסלול:
שם הקורסמספרמיקוםמועד פתיחהמסלולפרקי לימודלפרטים
מטפס תרנים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/12/19
מסלול: בוקר
14179 סניף לוד 09/12/19 בוקר צמ''א, מערכות, עמודים, ע.לילה, חילוץ ועוד לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/12/19
מסלול: בוקר
14135 סניף לוד 10/12/19 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 10/12/19
מסלול: בוקר
14006 סניף חיפה 10/12/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/12/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13804 סניף לוד 11/12/19 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/12/19
מסלול: בוקר
14149 סניף לוד 11/12/19 בוקר מבוא, במות, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
ועדת קבלה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/12/19
מסלול: בוקר
15360 סניף לוד 11/12/19 בוקר ועדת קבלה רשמית לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/12/19
מסלול: בוקר
13876 סניף לוד 12/12/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
קורס עגורן צריח - סוג א' / קורס מנופאים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/12/19
מסלול: בוקר, ערב
14704 סניף לוד 15/12/19 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 15/12/19
מסלול: בוקר
15376 סניף חיפה 15/12/19 בוקר גגות שטוחים, קונסטרוקציה, מבוא, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 16/12/19
מסלול: בוקר
13902 סניף לוד 16/12/19 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 16/12/19
מסלול: בוקר
14049 סניף חיפה 16/12/19 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 17/12/19
מסלול: בוקר
14007 סניף חיפה 17/12/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
בטיחות בבניה ובניה הנדסית
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 17/12/19
מסלול: ערב
14419 סניף חיפה 17/12/19 ערב ניתן לעיין בתוכנית המלאה בדף הקורס לפרטים
קורס עגורן צריח - סוג א' / קורס מנופאים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/12/19
מסלול: בוקר, ערב
15367 סניף לוד 17/12/19 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 18/12/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
15076 סניף חיפה 18/12/19 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
מכין תכנית לניהול הבטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/12/19
מסלול: בוקר, ערב
14270 סניף לוד 19/12/19 בוקר לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/12/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
13854 סניף לוד 20/12/19 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 20/12/19
מסלול: אמצ״ש, שישי
15062 סניף חיפה 20/12/19 בוקר חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
קורס עגורן צריח - סוג א' / קורס מנופאים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/12/19
מסלול: בוקר, ערב
15372 סניף לוד 22/12/19 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/12/19
מסלול: בוקר
14162 סניף לוד 25/12/19 בוקר רענון לפרטים
קורס עגורן צריח - סוג א' / קורס מנופאים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 26/12/19
מסלול: בוקר, ערב
15377 סניף חיפה 26/12/19 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/12/19
מסלול: בוקר
13877 סניף לוד 29/12/19 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/12/19
מסלול: בוקר
14136 סניף לוד 29/12/19 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 30/12/19
מסלול: בוקר
14150 סניף לוד 30/12/19 בוקר מבוא, במות, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 31/12/19
מסלול: בוקר
13903 סניף לוד 31/12/19 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
נאמני בטיחות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/01/20
מסלול: בוקר
12635 סניף חיפה 03/01/20 בוקר לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/01/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15349 סניף חיפה 03/01/20 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
מכין תכנית לניהול הבטיחות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 05/01/20
מסלול: בוקר, ערב
14268 סניף חיפה 05/01/20 בוקר לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 05/01/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
14786 סניף חיפה 05/01/20 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 06/01/20
מסלול: בוקר
14826 סניף חיפה 06/01/20 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
עוזר בטיחות למנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/01/20
מסלול: בוקר
14904 סניף לוד 06/01/20 בוקר לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/01/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15168 סניף לוד 07/01/20 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
קורס ערבית טכנית מדוברת לענף הבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/01/20
מסלול: בוקר
15254 סניף לוד 07/01/20 בוקר לפרטים
נאמני בטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/01/20
מסלול: בוקר
15205 סניף לוד 08/01/20 בוקר לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/01/20
מסלול: בוקר
15092 סניף לוד 09/01/20 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/01/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15220 סניף לוד 10/01/20 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/01/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15240 סניף לוד 10/01/20 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/01/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15210 סניף לוד 10/01/20 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/01/20
מסלול: בוקר
15182 סניף לוד 12/01/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
השתלמות ענפית בבנייה לממונים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 13/01/20
מסלול: בוקר, ערב
15009 סניף לוד 13/01/20 ערב לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 14/01/20
מסלול: בוקר
14799 סניף חיפה 14/01/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/01/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15230 סניף לוד 15/01/20 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 16/01/20
מסלול: בוקר
14827 סניף חיפה 16/01/20 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 19/01/20
מסלול: בוקר
14865 סניף חיפה 19/01/20 בוקר צמ''א, עיגון, גלישה, ע.לילה, משטחים, מערכות ועוד לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/01/20
מסלול: בוקר
15138 סניף לוד 19/01/20 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
בונה מקצועי לפיגומים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/01/20
מסלול: בוקר
15305 סניף לוד 19/01/20 ערב לפרטים
קורס ניהול סיכונים - קורס מתקדם
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/01/20
מסלול: בוקר
15251 סניף לוד 20/01/20 בוקר לפרטים
השתלמות בטיחות בחשמל
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 20/01/20
מסלול: ערב
14267 סניף חיפה 20/01/20 בוקר לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/01/20
מסלול: בוקר
15116 סניף לוד 20/01/20 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
השתלמות ענפית בבנייה לממונים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 21/01/20
מסלול: בוקר, ערב
14233 סניף חיפה 21/01/20 ערב לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/01/20
מסלול: בוקר
15156 סניף לוד 22/01/20 בוקר רענון לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 23/01/20
מסלול: בוקר
14828 סניף חיפה 23/01/20 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
קורס הסבה ממנ"ע תשתיות למנ"ע בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 26/01/20
מסלול: ערב
15263 סניף לוד 26/01/20 ערב לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/01/20
מסלול: בוקר
15093 סניף לוד 27/01/20 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 28/01/20
מסלול: בוקר
14800 סניף חיפה 28/01/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
בונה מקצועי לפיגומים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 28/01/20
מסלול: בוקר
13582 סניף חיפה 28/01/20 בוקר לפרטים
השתלמות בטיחות בחשמל
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 29/01/20
מסלול: ערב
14234 סניף חיפה 29/01/20 ערב לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 30/01/20
מסלול: בוקר
15183 סניף לוד 30/01/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 30/01/20
מסלול: בוקר
14829 סניף חיפה 30/01/20 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/02/20
מסלול: בוקר
14801 סניף חיפה 03/02/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 03/02/20
מסלול: בוקר
15139 סניף לוד 03/02/20 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 05/02/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15169 סניף לוד 05/02/20 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 05/02/20
מסלול: בוקר
14830 סניף חיפה 05/02/20 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 06/02/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
14787 סניף חיפה 06/02/20 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/02/20
מסלול: בוקר
15117 סניף לוד 06/02/20 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/02/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15221 סניף לוד 07/02/20 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/02/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15177 סניף לוד 07/02/20 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/02/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15211 סניף לוד 07/02/20 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/02/20
מסלול: בוקר
15094 סניף לוד 10/02/20 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/02/20
מסלול: בוקר
15184 סניף לוד 12/02/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/02/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15241 סניף לוד 14/02/20 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עגורן נייד - סוג ב'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 16/02/20
מסלול: בוקר
15323 סניף לוד 16/02/20 בוקר מכינה, מבנה, תשתיות, סיכונים, בטיחות ועוד לפרטים
בטיחות בבניה ובניה הנדסית
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 16/02/20
מסלול: ערב
14265 סניף לוד 16/02/20 ערב ניתן לעיין בתוכנית המלאה בדף הקורס לפרטים
קורס עגורן צריח - סוג א' / קורס מנופאים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 16/02/20
מסלול: בוקר, ערב
15312 סניף לוד 16/02/20 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/02/20
מסלול: בוקר
15118 סניף לוד 17/02/20 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 17/02/20
מסלול: בוקר
14831 סניף חיפה 17/02/20 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 18/02/20
מסלול: בוקר
14802 סניף חיפה 18/02/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/02/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15231 סניף לוד 19/02/20 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 23/02/20
מסלול: בוקר
15140 סניף לוד 23/02/20 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
השתלמות בטיחות לעגורנאים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 23/02/20
מסלול: בוקר
15326 סניף לוד 23/02/20 בוקר המרת רישיון ממפעילי עגורני צריח לעגורנים ניידים או להפך לפרטים
עוזר בטיחות למנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/02/20
מסלול: בוקר
15299 סניף לוד 24/02/20 בוקר לפרטים
השתלמות ענפית בבנייה לממונים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/02/20
מסלול: בוקר, ערב
15010 סניף לוד 24/02/20 ערב לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/02/20
מסלול: בוקר
15095 סניף לוד 24/02/20 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/02/20
מסלול: בוקר
15157 סניף לוד 25/02/20 בוקר רענון לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 25/02/20
מסלול: בוקר
14832 סניף חיפה 25/02/20 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
בודקים מוסמכים פ.מ. לאביזרי הרמה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 26/02/20
מסלול: בוקר
15327 סניף לוד 26/02/20 בוקר חוקים, פיזיקה, אביזרים ופסילות, סיור מקצועי ועוד. לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 26/02/20
מסלול: בוקר
15185 סניף לוד 26/02/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
קורס הסבה ממנ"ע תשתיות למנ"ע בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/03/20
מסלול: ערב
14948 סניף לוד 01/03/20 ערב לפרטים
מכין תכנית לניהול הבטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 02/03/20
מסלול: בוקר, ערב
15012 סניף לוד 02/03/20 בוקר לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 02/03/20
מסלול: בוקר
15119 סניף לוד 02/03/20 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 02/03/20
מסלול: בוקר
14803 סניף חיפה 02/03/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 04/03/20
מסלול: בוקר
14833 סניף חיפה 04/03/20 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה לפרטים
העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/03/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15212 סניף לוד 06/03/20 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/03/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15222 סניף לוד 06/03/20 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
בונה מקצועי לפיגומים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/03/20
מסלול: בוקר
14945 סניף לוד 08/03/20 ערב לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 13/03/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15242 סניף לוד 13/03/20 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עוזר בטיחות למנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/03/20
מסלול: בוקר
15300 סניף לוד 15/03/20 ערב לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 15/03/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
14788 סניף חיפה 15/03/20 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/03/20
מסלול: בוקר
15096 סניף לוד 15/03/20 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/03/20
מסלול: בוקר
15186 סניף לוד 15/03/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 16/03/20
מסלול: בוקר
14834 סניף חיפה 16/03/20 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/03/20
מסלול: בוקר
15141 סניף לוד 17/03/20 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 17/03/20
מסלול: בוקר
14804 סניף חיפה 17/03/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 18/03/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15232 סניף לוד 18/03/20 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
נאמני בטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 18/03/20
מסלול: בוקר
15206 סניף לוד 18/03/20 בוקר לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/03/20
מסלול: בוקר
15120 סניף לוד 22/03/20 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 22/03/20
מסלול: בוקר
14866 סניף חיפה 22/03/20 בוקר צמ''א, עיגון, גלישה, ע.לילה, משטחים, מערכות ועוד לפרטים
קורס עגורן צריח - סוג א' / קורס מנופאים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 23/03/20
מסלול: בוקר, ערב
15313 סניף לוד 23/03/20 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 26/03/20
מסלול: בוקר
14835 סניף חיפה 26/03/20 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 26/03/20
מסלול: בוקר
15097 סניף לוד 26/03/20 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/03/20
מסלול: בוקר
15158 סניף לוד 29/03/20 בוקר רענון לפרטים
קורס ממונה בטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 30/03/20
מסלול: בוקר, ערב
15005 סניף לוד 30/03/20 ערב נושאים שונים בבטיחות, בחינות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 30/03/20
מסלול: בוקר
14805 סניף חיפה 30/03/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
השתלמות ענפית בבנייה לממונים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 30/03/20
מסלול: בוקר, ערב
15011 סניף לוד 30/03/20 ערב לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 31/03/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15170 סניף לוד 31/03/20 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 31/03/20
מסלול: בוקר
15187 סניף לוד 31/03/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 02/04/20
מסלול: בוקר
14836 סניף חיפה 02/04/20 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 05/04/20
מסלול: בוקר
15142 סניף לוד 05/04/20 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
קורס ניהול סיכונים - קורס מתקדם
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/04/20
מסלול: בוקר
15252 סניף לוד 06/04/20 בוקר לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/04/20
מסלול: בוקר
15098 סניף לוד 06/04/20 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/04/20
מסלול: בוקר
15121 סניף לוד 07/04/20 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 07/04/20
מסלול: בוקר
14837 סניף חיפה 07/04/20 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 19/04/20
מסלול: בוקר
14838 סניף חיפה 19/04/20 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/04/20
מסלול: בוקר
15122 סניף לוד 20/04/20 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 20/04/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
14789 סניף חיפה 20/04/20 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/04/20
מסלול: בוקר
15188 סניף לוד 22/04/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 23/04/20
מסלול: בוקר
14807 סניף חיפה 23/04/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 26/04/20
מסלול: בוקר
15159 סניף לוד 26/04/20 בוקר רענון לפרטים
קורס עגורן צריח - סוג א' / קורס מנופאים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 26/04/20
מסלול: בוקר, ערב
15314 סניף לוד 26/04/20 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/04/20
מסלול: בוקר
15099 סניף לוד 27/04/20 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/05/20
מסלול: בוקר
14839 סניף חיפה 03/05/20 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 03/05/20
מסלול: בוקר
15123 סניף לוד 03/05/20 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/05/20
מסלול: בוקר
15143 סניף לוד 04/05/20 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
קורס ערבית טכנית מדוברת לענף הבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 05/05/20
מסלול: בוקר
15255 סניף לוד 05/05/20 בוקר לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 05/05/20
מסלול: בוקר
14808 סניף חיפה 05/05/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/05/20
מסלול: בוקר
15189 סניף לוד 06/05/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/05/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15213 סניף לוד 08/05/20 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/05/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15178 סניף לוד 08/05/20 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/05/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15223 סניף לוד 08/05/20 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
קורס הסבה ממנ"ע תשתיות למנ"ע בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/05/20
מסלול: ערב
15297 סניף לוד 10/05/20 ערב לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 13/05/20
מסלול: בוקר
15100 סניף לוד 13/05/20 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 13/05/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
14790 סניף חיפה 13/05/20 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 14/05/20
מסלול: בוקר
14840 סניף חיפה 14/05/20 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/05/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15243 סניף לוד 15/05/20 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
קורס עגורן צריח - סוג א' / קורס מנופאים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/05/20
מסלול: בוקר, ערב
15315 סניף לוד 17/05/20 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
בטיחות בבניה ובניה הנדסית
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/05/20
מסלול: ערב
15001 סניף לוד 17/05/20 ערב ניתן לעיין בתוכנית המלאה בדף הקורס לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/05/20
מסלול: בוקר
15124 סניף לוד 17/05/20 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 18/05/20
מסלול: בוקר
15160 סניף לוד 18/05/20 בוקר רענון לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 18/05/20
מסלול: בוקר
14809 סניף חיפה 18/05/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/05/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15233 סניף לוד 20/05/20 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 21/05/20
מסלול: בוקר
14841 סניף חיפה 21/05/20 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/05/20
מסלול: בוקר
15190 סניף לוד 24/05/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/05/20
מסלול: בוקר
15144 סניף לוד 25/05/20 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 26/05/20
מסלול: בוקר
15101 סניף לוד 26/05/20 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/06/20
מסלול: בוקר
14810 סניף חיפה 01/06/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/06/20
מסלול: בוקר
15125 סניף לוד 01/06/20 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 02/06/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15171 סניף לוד 02/06/20 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
נאמני בטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 03/06/20
מסלול: בוקר
15207 סניף לוד 03/06/20 בוקר לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 04/06/20
מסלול: בוקר
14842 סניף חיפה 04/06/20 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה לפרטים
העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 05/06/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15214 סניף לוד 05/06/20 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 05/06/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15224 סניף לוד 05/06/20 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
מכין תכנית לניהול הבטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/06/20
מסלול: בוקר, ערב
15013 סניף לוד 07/06/20 ערב לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 07/06/20
מסלול: בוקר
14867 סניף חיפה 07/06/20 בוקר צמ''א, עיגון, גלישה, ע.לילה, משטחים, מערכות ועוד לפרטים

סטודנטים מספרים

קורסים מבוקשים שנפתחים בקרוב