הנדסה בגובה

הצטרפו לקהילת הסטודנטים המרוצים של הנדסה בגובה!

קורסים ◄ מועדי פתיחה קרובים

קורסים
מועדי פתיחה קרובים:

בחר שם קורס:
בחר מיקום:
בחר מסלול:
שם הקורסמספרמיקוםמועד פתיחהמסלולפרקי לימודלפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/03/21
מסלול: בוקר
16448 סניף לוד 08/03/21 בוקר רענון לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/03/21
מסלול: בוקר
16143 סניף לוד 08/03/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
מנהל עבודה עפר, תשתיות וכבישים (תלת שלבי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/03/21
מסלול: ערב + שישי
16263 סניף לוד 09/03/21 ערב + שישי לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/03/21
מסלול: בוקר
16092 סניף לוד 10/03/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 10/03/21
מסלול: בוקר
15881 סניף חיפה 10/03/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/03/21
מסלול: בוקר
15204 סניף לוד 11/03/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/03/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16373 סניף לוד 12/03/21 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
מכין תכנית לניהול הבטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/03/21
מסלול: בוקר, ערב
16430 סניף לוד 12/03/21 בוקר לפרטים
קורס עגורן צריח - סוג א' | קורס מנופאים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 14/03/21
מסלול: בוקר, ערב
16407 סניף חיפה 14/03/21 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/03/21
מסלול: בוקר
16120 סניף לוד 14/03/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/03/21
מסלול: בוקר
16070 סניף לוד 14/03/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/03/21
מסלול: בוקר
16166 סניף לוד 15/03/21 בוקר רענון לפרטים
מנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 16/03/21
מסלול: ערב, ערב + שישי
16009 סניף לוד 16/03/21 ערב + שישי לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 17/03/21
מסלול: בוקר
15897 סניף חיפה 17/03/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 18/03/21
מסלול: בוקר
15814 סניף חיפה 18/03/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
ועדת קבלה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 18/03/21
מסלול: בוקר
16452 סניף לוד 18/03/21 בוקר ועדת קבלה רשמית לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 18/03/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16204 סניף לוד 18/03/21 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 21/03/21
מסלול: בוקר
16418 סניף לוד 21/03/21 בוקר רענון לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 21/03/21
מסלול: בוקר
15856 סניף חיפה 21/03/21 בוקר צמ''א, עיגון, גלישה, ע.לילה, משטחים, מערכות ועוד לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 22/03/21
מסלול: בוקר
15815 סניף חיפה 22/03/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/03/21
מסלול: בוקר
16097 סניף לוד 22/03/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/03/21
מסלול: בוקר
16074 סניף לוד 24/03/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 25/03/21
מסלול: בוקר
15865 סניף חיפה 25/03/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/03/21
מסלול: בוקר
16144 סניף לוד 25/03/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 31/03/21
מסלול: בוקר
15816 סניף חיפה 31/03/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/04/21
מסלול: בוקר
15882 סניף חיפה 01/04/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 04/04/21
מסלול: בוקר
15898 סניף חיפה 04/04/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
בונה מקצועי לפיגומים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 04/04/21
מסלול: בוקר
13582 סניף חיפה 04/04/21 בוקר לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 05/04/21
מסלול: בוקר
16167 סניף לוד 05/04/21 בוקר רענון לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/04/21
מסלול: בוקר
16121 סניף לוד 06/04/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 06/04/21
מסלול: בוקר
15817 סניף חיפה 06/04/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/04/21
מסלול: בוקר
16075 סניף לוד 07/04/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/04/21
מסלול: בוקר
16098 סניף לוד 08/04/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/04/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16435 סניף לוד 09/04/21 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/04/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16434 סניף לוד 09/04/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 11/04/21
מסלול: בוקר
15866 סניף חיפה 11/04/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/04/21
מסלול: בוקר
16145 סניף לוד 11/04/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עוזר בטיחות למנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/04/21
מסלול: בוקר
16364 סניף לוד 12/04/21 בוקר לפרטים
קורס ממונה בטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/04/21
מסלול: בוקר, ערב
16331 סניף לוד 12/04/21 ערב נושאים שונים בבטיחות, בחינות לפרטים
מנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/04/21
מסלול: ערב, ערב + שישי
16338 סניף לוד 12/04/21 ערב + שישי לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 13/04/21
מסלול: בוקר
15818 סניף חיפה 13/04/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 18/04/21
מסלול: בוקר
16122 סניף לוד 18/04/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/04/21
מסלול: בוקר
16099 סניף לוד 19/04/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
השתלמות ענפית בבנייה לממונים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/04/21
מסלול: בוקר, ערב
16335 סניף לוד 19/04/21 ערב לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 19/04/21
מסלול: בוקר
15819 סניף חיפה 19/04/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מנהל עבודה עפר, תשתיות וכבישים (תלת שלבי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/04/21
מסלול: ערב + שישי
16342 סניף לוד 20/04/21 ערב + שישי לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 20/04/21
מסלול: בוקר
15883 סניף חיפה 20/04/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
מנהל עבודה בבניין (להנדסאים ומהנדסים)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/04/21
מסלול: ערב
16327 סניף לוד 20/04/21 ערב + שישי לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/04/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16190 סניף לוד 20/04/21 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
בונה פיגומים- השלמה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/04/21
מסלול: בוקר
16371 סניף לוד 20/04/21 ערב לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 21/04/21
מסלול: בוקר
16076 סניף לוד 21/04/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 21/04/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
15793 סניף חיפה 21/04/21 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/04/21
מסלול: בוקר
16168 סניף לוד 22/04/21 בוקר רענון לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 23/04/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16368 סניף חיפה 23/04/21 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 25/04/21
מסלול: בוקר
15899 סניף חיפה 25/04/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
מעליתן מוסמך
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 26/04/21
מסלול: ערב
15658 סניף לוד 26/04/21 ערב לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 28/04/21
מסלול: בוקר
16146 סניף לוד 28/04/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 02/05/21
מסלול: בוקר
16077 סניף לוד 02/05/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 02/05/21
מסלול: בוקר
15867 סניף חיפה 02/05/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/05/21
מסלול: בוקר
15820 סניף חיפה 03/05/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 03/05/21
מסלול: בוקר
16123 סניף לוד 03/05/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 05/05/21
מסלול: בוקר
16100 סניף לוד 05/05/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 06/05/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
15794 סניף חיפה 06/05/21 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/05/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16239 סניף לוד 07/05/21 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 09/05/21
מסלול: בוקר
15884 סניף חיפה 09/05/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/05/21
מסלול: בוקר
16147 סניף לוד 10/05/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 11/05/21
מסלול: בוקר
15821 סניף חיפה 11/05/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 13/05/21
מסלול: בוקר
16169 סניף לוד 13/05/21 בוקר רענון לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/05/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16215 סניף לוד 14/05/21 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/05/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16225 סניף לוד 14/05/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/05/21
מסלול: בוקר
16078 סניף לוד 20/05/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 21/05/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16195 סניף לוד 21/05/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 23/05/21
מסלול: בוקר
15857 סניף חיפה 23/05/21 בוקר צמ''א, עיגון, גלישה, ע.לילה, משטחים, מערכות ועוד לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 23/05/21
מסלול: בוקר
15900 סניף חיפה 23/05/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 23/05/21
מסלול: בוקר
16101 סניף לוד 23/05/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/05/21
מסלול: בוקר
16124 סניף לוד 24/05/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
מנהל עבודה בבניין (להנדסאים ומהנדסים)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/05/21
מסלול: ערב
16328 סניף לוד 25/05/21 ערב + שישי לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 25/05/21
מסלול: בוקר
15822 סניף חיפה 25/05/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 26/05/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16205 סניף לוד 26/05/21 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 30/05/21
מסלול: בוקר
16148 סניף לוד 30/05/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 31/05/21
מסלול: בוקר
16170 סניף לוד 31/05/21 בוקר רענון לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/06/21
מסלול: בוקר
15823 סניף חיפה 01/06/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 03/06/21
מסלול: בוקר
16079 סניף לוד 03/06/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
השתלמות בטיחות בחשמל
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 06/06/21
מסלול: ערב
14267 סניף חיפה 06/06/21 בוקר לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 06/06/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
15795 סניף חיפה 06/06/21 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
קורס ממונה בטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/06/21
מסלול: בוקר, ערב
16332 סניף לוד 07/06/21 ערב נושאים שונים בבטיחות, בחינות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 07/06/21
מסלול: בוקר
15868 סניף חיפה 07/06/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 09/06/21
מסלול: בוקר
15824 סניף חיפה 09/06/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/06/21
מסלול: בוקר
16102 סניף לוד 09/06/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/06/21
מסלול: בוקר
16125 סניף לוד 10/06/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/06/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16216 סניף לוד 11/06/21 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/06/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16226 סניף לוד 11/06/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
קורס הסבה ממנ"ע תשתיות למנ"ע בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 13/06/21
מסלול: ערב
16366 סניף לוד 13/06/21 ערב לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 15/06/21
מסלול: בוקר
15885 סניף חיפה 15/06/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 16/06/21
מסלול: בוקר
16149 סניף לוד 16/06/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 16/06/21
מסלול: בוקר
15825 סניף חיפה 16/06/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/06/21
מסלול: בוקר
16171 סניף לוד 17/06/21 בוקר רענון לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 18/06/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16196 סניף לוד 18/06/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/06/21
מסלול: בוקר
16103 סניף לוד 20/06/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 21/06/21
מסלול: בוקר
16080 סניף לוד 21/06/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 21/06/21
מסלול: ערב, ערב + שישי
16340 סניף לוד 21/06/21 ערב + שישי לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/06/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16191 סניף לוד 22/06/21 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 22/06/21
מסלול: בוקר
15901 סניף חיפה 22/06/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 23/06/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16206 סניף לוד 23/06/21 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 24/06/21
מסלול: בוקר
15826 סניף חיפה 24/06/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/06/21
מסלול: בוקר
16150 סניף לוד 27/06/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 28/06/21
מסלול: בוקר
16126 סניף לוד 28/06/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 29/06/21
מסלול: בוקר
15827 סניף חיפה 29/06/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 30/06/21
מסלול: בוקר
16172 סניף לוד 30/06/21 בוקר רענון לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/07/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
15796 סניף חיפה 01/07/21 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 02/07/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16240 סניף לוד 02/07/21 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 05/07/21
מסלול: בוקר
15886 סניף חיפה 05/07/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 06/07/21
מסלול: בוקר
15828 סניף חיפה 06/07/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/07/21
מסלול: בוקר
16104 סניף לוד 07/07/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/07/21
מסלול: בוקר
16081 סניף לוד 08/07/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/07/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16217 סניף לוד 09/07/21 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/07/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16227 סניף לוד 09/07/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/07/21
מסלול: בוקר
16127 סניף לוד 12/07/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
השתלמות ענפית בבנייה לממונים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/07/21
מסלול: בוקר, ערב
16337 סניף לוד 12/07/21 ערב לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 12/07/21
מסלול: בוקר
15829 סניף חיפה 12/07/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 14/07/21
מסלול: בוקר
15870 סניף חיפה 14/07/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/07/21
מסלול: בוקר
16151 סניף לוד 14/07/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/07/21
מסלול: בוקר
16173 סניף לוד 15/07/21 בוקר רענון לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 16/07/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16197 סניף לוד 16/07/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/07/21
מסלול: בוקר
16105 סניף לוד 19/07/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 21/07/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16207 סניף לוד 21/07/21 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 25/07/21
מסלול: בוקר
15902 סניף חיפה 25/07/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 25/07/21
מסלול: בוקר
15858 סניף חיפה 25/07/21 בוקר צמ''א, עיגון, גלישה, ע.לילה, משטחים, מערכות ועוד לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/07/21
מסלול: בוקר
16152 סניף לוד 25/07/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 26/07/21
מסלול: בוקר
16082 סניף לוד 26/07/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מנהל עבודה עפר, תשתיות וכבישים (תלת שלבי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 26/07/21
מסלול: ערב + שישי
16343 סניף לוד 26/07/21 ערב + שישי לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 28/07/21
מסלול: בוקר
15830 סניף חיפה 28/07/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 28/07/21
מסלול: בוקר
16174 סניף לוד 28/07/21 בוקר רענון לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/07/21
מסלול: בוקר
16128 סניף לוד 29/07/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/08/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
15797 סניף חיפה 01/08/21 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/08/21
מסלול: בוקר
15887 סניף חיפה 03/08/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 04/08/21
מסלול: בוקר
15831 סניף חיפה 04/08/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/08/21
מסלול: בוקר
16106 סניף לוד 04/08/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/08/21
מסלול: בוקר
16153 סניף לוד 09/08/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 10/08/21
מסלול: בוקר
15832 סניף חיפה 10/08/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מנהל עבודה בבניין (להנדסאים ומהנדסים)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/08/21
מסלול: ערב
16329 סניף לוד 10/08/21 ערב + שישי לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/08/21
מסלול: בוקר
16129 סניף לוד 11/08/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 11/08/21
מסלול: בוקר
15903 סניף חיפה 11/08/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/08/21
מסלול: בוקר
16083 סניף לוד 12/08/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 13/08/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16218 סניף לוד 13/08/21 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 13/08/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16228 סניף לוד 13/08/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 16/08/21
מסלול: בוקר
16107 סניף לוד 16/08/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 17/08/21
מסלול: בוקר
15871 סניף חיפה 17/08/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/08/21
מסלול: בוקר
16175 סניף לוד 19/08/21 בוקר רענון לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 19/08/21
מסלול: בוקר
15833 סניף חיפה 19/08/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/08/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16198 סניף לוד 20/08/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/08/21
מסלול: בוקר
16130 סניף לוד 22/08/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 23/08/21
מסלול: בוקר
16084 סניף לוד 23/08/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 23/08/21
מסלול: בוקר
15888 סניף חיפה 23/08/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 25/08/21
מסלול: בוקר
15834 סניף חיפה 25/08/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/08/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16208 סניף לוד 25/08/21 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/08/21
מסלול: בוקר
16154 סניף לוד 29/08/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 30/08/21
מסלול: בוקר
16176 סניף לוד 30/08/21 בוקר רענון לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 30/08/21
מסלול: בוקר
15904 סניף חיפה 30/08/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 31/08/21
מסלול: בוקר
15835 סניף חיפה 31/08/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 02/09/21
מסלול: בוקר
15836 סניף חיפה 02/09/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 02/09/21
מסלול: בוקר
15872 סניף חיפה 02/09/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 05/09/21
מסלול: בוקר
16131 סניף לוד 05/09/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים

סטודנטים מספרים

קורסים מבוקשים שנפתחים בקרוב

דילוג לתוכן