הנדסה בגובה

הצטרפו לקהילת הסטודנטים המרוצים של הנדסה בגובה!

קורסים ◄ מועדי פתיחה קרובים

קורסים
מועדי פתיחה קרובים:

בחר שם קורס:
בחר מיקום:
בחר מסלול:
שם הקורסמספרמיקוםמועד פתיחהמסלולפרקי לימודלפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/10/21
מסלול: בוקר
16133 סניף לוד 17/10/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
בונה מקצועי לפיגומים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/10/21
מסלול: בוקר
16915 סניף לוד 17/10/21 ערב לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 18/10/21
מסלול: בוקר
16110 סניף לוד 18/10/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 19/10/21
מסלול: בוקר
15842 סניף חיפה 19/10/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/10/21
מסלול: בוקר
16087 סניף לוד 20/10/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 20/10/21
מסלול: בוקר
15890 סניף חיפה 20/10/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/10/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16991 סניף לוד 22/10/21 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 22/10/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
15799 סניף חיפה 22/10/21 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/10/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16199 סניף לוד 22/10/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 24/10/21
מסלול: בוקר
16992 סניף חיפה 24/10/21 בוקר לפרטים
השתלמות בטיחות בחשמל
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 24/10/21
מסלול: ערב
14267 סניף חיפה 24/10/21 בוקר לפרטים
מנהל עבודה בבניין (להנדסאים ומהנדסים)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 25/10/21
מסלול: ערב
16618 סניף חיפה 25/10/21 ערב + שישי לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/10/21
מסלול: בוקר
16157 סניף לוד 25/10/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
מנהל עבודה עפר, תשתיות וכבישים (תלת שלבי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 26/10/21
מסלול: ערב + שישי
16342 סניף לוד 26/10/21 ערב + שישי לפרטים
בונה פיגומים- השלמה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 26/10/21
מסלול: בוקר
16980 סניף חיפה 26/10/21 ערב לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 27/10/21
מסלול: בוקר
15875 סניף חיפה 27/10/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון למלגזנים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/10/21
מסלול: בוקר
16897 סניף לוד 27/10/21 אמצ"ש בטיחות, אחזקה, תאונות, פורום פתוח לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/10/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16209 סניף לוד 27/10/21 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
השתלמות בטיחות בחשמל
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 28/10/21
מסלול: ערב
16932 סניף לוד 28/10/21 ערב לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 29/10/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16602 סניף חיפה 29/10/21 בוקר חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
עגורן צריח/נייד - מקוצר
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 31/10/21
מסלול: בוקר
16481 סניף חיפה 31/10/21 בוקר לפרטים
עוזר בטיחות למנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 31/10/21
מסלול: בוקר
16954 סניף לוד 31/10/21 בוקר לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 31/10/21
מסלול: בוקר
16179 סניף לוד 31/10/21 בוקר רענון לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/11/21
מסלול: בוקר
16134 סניף לוד 01/11/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/11/21
מסלול: בוקר
15844 סניף חיפה 01/11/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 03/11/21
מסלול: בוקר
16111 סניף לוד 03/11/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/11/21
מסלול: בוקר
15891 סניף חיפה 03/11/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/11/21
מסלול: בוקר
16088 סניף לוד 04/11/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/11/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16983 סניף לוד 08/11/21 ערב כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/11/21
מסלול: בוקר
16158 סניף לוד 08/11/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 10/11/21
מסלול: בוקר
15907 סניף חיפה 10/11/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 11/11/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
15800 סניף חיפה 11/11/21 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/11/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16220 סניף לוד 12/11/21 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/11/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16230 סניף לוד 12/11/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
מעליתן מוסמך
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/11/21
מסלול: ערב
16665 סניף לוד 14/11/21 בוקר לפרטים
קורס הסבה ממנ"ע תשתיות למנ"ע בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/11/21
מסלול: ערב
16366 סניף לוד 14/11/21 ערב לפרטים
השתלמות ענפית בבנייה לממונים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/11/21
מסלול: בוקר, ערב
16337 סניף לוד 15/11/21 ערב לפרטים
מנהל עבודה בבניין (להנדסאים ומהנדסים)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/11/21
מסלול: ערב
16329 סניף לוד 15/11/21 ערב + שישי לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/11/21
מסלול: בוקר
16180 סניף לוד 15/11/21 בוקר רענון לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 16/11/21
מסלול: בוקר
15876 סניף חיפה 16/11/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
הדרכה טובה - 5 ימי כשירות לממוני בטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/11/21
מסלול: בוקר
16642 סניף לוד 17/11/21 בוקר לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/11/21
מסלול: בוקר
16112 סניף לוד 17/11/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 17/11/21
מסלול: בוקר
15846 סניף חיפה 17/11/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 18/11/21
מסלול: בוקר
16984 סניף לוד 18/11/21 בוקר מבוא, סולמות, גגות, פיגומים, קונסטרוקציה לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 18/11/21
מסלול: בוקר
16135 סניף לוד 18/11/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
מנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 18/11/21
מסלול: ערב, ערב + שישי
16341 סניף לוד 18/11/21 ערב + שישי לפרטים
קורס ממונה בטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 18/11/21
מסלול: בוקר, ערב
16332 סניף לוד 18/11/21 ערב נושאים שונים בבטיחות, בחינות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/11/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16200 סניף לוד 19/11/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 19/11/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16593 סניף חיפה 19/11/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 19/11/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16598 סניף חיפה 19/11/21 בוקר חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 21/11/21
מסלול: בוקר
16985 סניף לוד 21/11/21 בוקר מבוא, סולמות, גגות, פיגומים, קונסטרוקציה לפרטים
קורס חשמלאי מתח גבוה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 21/11/21
מסלול: ערב
15656 סניף לוד 21/11/21 ערב לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 21/11/21
מסלול: בוקר
16159 סניף לוד 21/11/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/11/21
מסלול: בוקר
16089 סניף לוד 22/11/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 23/11/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16236 סניף לוד 23/11/21 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 23/11/21
מסלול: בוקר
15892 סניף חיפה 23/11/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/11/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16210 סניף לוד 24/11/21 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
השתלמות בטיחות בחשמל
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 26/11/21
מסלול: ערב
16605 סניף חיפה 26/11/21 בוקר לפרטים
מנהל עבודה בבניין (להנדסאים ומהנדסים)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 28/11/21
מסלול: ערב
16617 סניף חיפה 28/11/21 ערב + שישי לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 28/11/21
מסלול: בוקר
16113 סניף לוד 28/11/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 29/11/21
מסלול: בוקר
15908 סניף חיפה 29/11/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/11/21
מסלול: בוקר
16181 סניף לוד 29/11/21 בוקר רענון לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 30/11/21
מסלול: בוקר
15848 סניף חיפה 30/11/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
השתלמות ענפית בבנייה לממונים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/12/21
מסלול: בוקר, ערב
16906 סניף חיפה 01/12/21 ערב לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/12/21
מסלול: בוקר
16136 סניף לוד 01/12/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/12/21
מסלול: בוקר
15877 סניף חיפה 01/12/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 03/12/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16242 סניף לוד 03/12/21 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 05/12/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
15801 סניף חיפה 05/12/21 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 07/12/21
מסלול: בוקר
15893 סניף חיפה 07/12/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/12/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16237 סניף לוד 07/12/21 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/12/21
מסלול: בוקר
16160 סניף לוד 08/12/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/12/21
מסלול: בוקר
16090 סניף לוד 09/12/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/12/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16232 סניף לוד 10/12/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/12/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16221 סניף לוד 10/12/21 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 12/12/21
מסלול: בוקר
15909 סניף חיפה 12/12/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 12/12/21
מסלול: בוקר
15860 סניף חיפה 12/12/21 בוקר לפרטים
קורס ממונה בטיחות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 13/12/21
מסלול: בוקר, ערב
16603 סניף חיפה 13/12/21 ערב + שישי נושאים שונים בבטיחות, בחינות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 13/12/21
מסלול: בוקר
16114 סניף לוד 13/12/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
מכין תכנית לניהול הבטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/12/21
מסלול: בוקר, ערב
15690 סניף לוד 14/12/21 בוקר לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 15/12/21
מסלול: בוקר
15850 סניף חיפה 15/12/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/12/21
מסלול: בוקר
16182 סניף לוד 15/12/21 בוקר רענון לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/12/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16201 סניף לוד 17/12/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/12/21
מסלול: בוקר
16137 סניף לוד 19/12/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
קורס עגורן צריח - סוג א' | קורס מנופאים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 19/12/21
מסלול: בוקר, ערב
16611 סניף חיפה 19/12/21 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
מנהל עבודה בבניין (להנדסאים ומהנדסים)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 19/12/21
מסלול: ערב
16841 סניף חיפה 19/12/21 ערב לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/12/21
מסלול: בוקר
16091 סניף לוד 20/12/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מנהל עבודה בבניין (להנדסאים ומהנדסים)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 21/12/21
מסלול: ערב
16330 סניף לוד 21/12/21 ערב + שישי לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 21/12/21
מסלול: בוקר
15851 סניף חיפה 21/12/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 22/12/21
מסלול: בוקר
15878 סניף חיפה 22/12/21 בוקר גולש בניין, קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/12/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16211 סניף לוד 22/12/21 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 23/12/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16601 סניף חיפה 23/12/21 בוקר חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
בונה מקצועי לפיגומים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 26/12/21
מסלול: בוקר
13582 סניף חיפה 26/12/21 בוקר לפרטים
מנהל עבודה עפר, תשתיות וכבישים (תלת שלבי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/12/21
מסלול: ערב + שישי
16344 סניף לוד 27/12/21 ערב + שישי לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/12/21
מסלול: בוקר
16161 סניף לוד 27/12/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 28/12/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16594 סניף חיפה 28/12/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 29/12/21
מסלול: בוקר
15894 סניף חיפה 29/12/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/12/21
מסלול: בוקר
16115 סניף לוד 29/12/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 30/12/21
מסלול: בוקר
16183 סניף לוד 30/12/21 בוקר רענון לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/01/22
מסלול: בוקר
16687 סניף חיפה 03/01/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 04/01/22
מסלול: בוקר
16728 סניף חיפה 04/01/22 בוקר לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 05/01/22
מסלול: אמצ״ש, שישי
16669 סניף חיפה 05/01/22 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 07/01/22
מסלול: אמצ״ש, שישי
16670 סניף חיפה 07/01/22 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 11/01/22
מסלול: בוקר
16729 סניף חיפה 11/01/22 בוקר לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 13/01/22
מסלול: בוקר
16764 סניף חיפה 13/01/22 בוקר רענון לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 14/01/22
מסלול: אמצ״ש, שישי
16595 סניף חיפה 14/01/22 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 18/01/22
מסלול: בוקר
16688 סניף חיפה 18/01/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 25/01/22
מסלול: בוקר
16730 סניף חיפה 25/01/22 בוקר לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 27/01/22
מסלול: בוקר
16765 סניף חיפה 27/01/22 בוקר רענון לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/02/22
מסלול: בוקר
16766 סניף חיפה 01/02/22 בוקר רענון לפרטים
מנהל מקצועי לגלישת מעטפת
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/02/22
מסלול: בוקר
16918 סניף חיפה 03/02/22 בוקר פיזיקה, עיגון, חילוץ, ע''ר, מתודולוגיה, חבלים ועוד לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/02/22
מסלול: בוקר
16731 סניף חיפה 03/02/22 בוקר לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 06/02/22
מסלול: אמצ״ש, שישי
16671 סניף חיפה 06/02/22 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 07/02/22
מסלול: בוקר
16689 סניף חיפה 07/02/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 08/02/22
מסלול: בוקר
16732 סניף חיפה 08/02/22 בוקר לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 22/02/22
מסלול: בוקר
16767 סניף חיפה 22/02/22 בוקר רענון לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 23/02/22
מסלול: בוקר
16690 סניף חיפה 23/02/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 24/02/22
מסלול: בוקר
16733 סניף חיפה 24/02/22 בוקר לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/03/22
מסלול: בוקר
16734 סניף חיפה 01/03/22 בוקר לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 02/03/22
מסלול: אמצ״ש, שישי
16672 סניף חיפה 02/03/22 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/03/22
מסלול: בוקר
16691 סניף חיפה 03/03/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 08/03/22
מסלול: בוקר
16768 סניף חיפה 08/03/22 בוקר רענון לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 10/03/22
מסלול: בוקר
16735 סניף חיפה 10/03/22 בוקר לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 15/03/22
מסלול: בוקר
16692 סניף חיפה 15/03/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 20/03/22
מסלול: בוקר
16736 סניף חיפה 20/03/22 בוקר לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 20/03/22
מסלול: בוקר
16715 סניף חיפה 20/03/22 בוקר לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 29/03/22
מסלול: בוקר
16769 סניף חיפה 29/03/22 בוקר רענון לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 31/03/22
מסלול: בוקר
16693 סניף חיפה 31/03/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מנהל עבודה עפר, תשתיות וכבישים (תלת שלבי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/04/22
מסלול: ערב + שישי
16468 סניף חיפה 01/04/22 ערב לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/04/22
מסלול: אמצ״ש, שישי
16673 סניף חיפה 03/04/22 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 04/04/22
מסלול: בוקר
16694 סניף חיפה 04/04/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 05/04/22
מסלול: בוקר
16737 סניף חיפה 05/04/22 בוקר לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 07/04/22
מסלול: בוקר
16770 סניף חיפה 07/04/22 בוקר רענון לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 11/04/22
מסלול: בוקר
16738 סניף חיפה 11/04/22 בוקר לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 12/04/22
מסלול: בוקר
16695 סניף חיפה 12/04/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים

סטודנטים מספרים

קורסים מבוקשים שנפתחים בקרוב

דילוג לתוכן