הנדסה בגובה

הצטרפו לקהילת הסטודנטים המרוצים של הנדסה בגובה!

קורסים ◄ מועדי פתיחה קרובים

קורסים
מועדי פתיחה קרובים:

בחר שם קורס:
בחר מיקום:
בחר מסלול:
שם הקורסמספרמיקוםמועד פתיחהמסלולפרקי לימודלפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/06/21
מסלול: בוקר
16638 סניף לוד 14/06/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 16/06/21
מסלול: בוקר
16149 סניף לוד 16/06/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
ועדת קבלה בודקים פנים מפעליים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/06/21
מסלול: בוקר
16635 סניף לוד 17/06/21 בוקר לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/06/21
מסלול: בוקר
16171 סניף לוד 17/06/21 בוקר רענון לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 18/06/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16216 סניף לוד 18/06/21 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 18/06/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16226 סניף לוד 18/06/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 18/06/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16521 סניף חיפה 18/06/21 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/06/21
מסלול: בוקר
16103 סניף לוד 20/06/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
בודקים מוסמכים פ.מ. לאביזרי הרמה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/06/21
מסלול: בוקר
16547 סניף לוד 20/06/21 בוקר חוקים, פיזיקה, אביזרים ופסילות, סיור מקצועי ועוד. לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 21/06/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16574 סניף לוד 21/06/21 בוקר חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 21/06/21
מסלול: בוקר
16080 סניף לוד 21/06/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 21/06/21
מסלול: בוקר
16663 סניף לוד 21/06/21 בוקר מבוא, סולמות, גגות, פיגומים, קונסטרוקציה לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/06/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16191 סניף לוד 22/06/21 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 22/06/21
מסלול: בוקר
15901 סניף חיפה 22/06/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
מחוץ למשרד
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/06/21
מסלול: בוקר
16639 סניף לוד 22/06/21 בוקר לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 23/06/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16661 סניף לוד 23/06/21 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
ועדת קבלה עגורן צריח
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/06/21
מסלול: בוקר
16658 סניף לוד 24/06/21 בוקר לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 24/06/21
מסלול: בוקר
15826 סניף חיפה 24/06/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 27/06/21
מסלול: ערב, ערב + שישי
16467 סניף חיפה 27/06/21 ערב לפרטים
קורס עגורן צריח - סוג א' | קורס מנופאים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 27/06/21
מסלול: בוקר, ערב
16608 סניף חיפה 27/06/21 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/06/21
מסלול: בוקר
16150 סניף לוד 27/06/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
קורס עגורן צריח - סוג א' | קורס מנופאים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 28/06/21
מסלול: בוקר, ערב
16662 סניף חיפה 28/06/21 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 28/06/21
מסלול: בוקר
16126 סניף לוד 28/06/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
קורס ממונה בטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 28/06/21
מסלול: בוקר, ערב
16331 סניף לוד 28/06/21 ערב נושאים שונים בבטיחות, בחינות לפרטים
השתלמות ענפית בבנייה לממונים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 28/06/21
מסלול: בוקר, ערב
16479 סניף חיפה 28/06/21 ערב לפרטים
בונה פיגומים- השלמה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/06/21
מסלול: בוקר
16641 סניף לוד 29/06/21 ערב לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 30/06/21
מסלול: בוקר
16172 סניף לוד 30/06/21 בוקר רענון לפרטים
מנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 30/06/21
מסלול: ערב, ערב + שישי
16009 סניף לוד 30/06/21 ערב + שישי לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/07/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
15796 סניף חיפה 01/07/21 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 02/07/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16593 סניף חיפה 02/07/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
בונה פיגומים- השלמה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 04/07/21
מסלול: בוקר
899667 סניף חיפה 04/07/21 ערב לפרטים
עגורן נייד - סוג ב'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/07/21
מסלול: בוקר
16548 סניף לוד 04/07/21 בוקר מכינה, מבנה, תשתיות, סיכונים, בטיחות ועוד לפרטים
השתלמות ענפית בבנייה לממונים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 05/07/21
מסלול: בוקר, ערב
16335 סניף לוד 05/07/21 ערב לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 05/07/21
מסלול: בוקר
15886 סניף חיפה 05/07/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
קורס ממונה בטיחות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 06/07/21
מסלול: בוקר, ערב
16480 סניף חיפה 06/07/21 ערב + שישי נושאים שונים בבטיחות, בחינות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 06/07/21
מסלול: בוקר
15828 סניף חיפה 06/07/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/07/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16584 סניף לוד 07/07/21 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/07/21
מסלול: בוקר
16104 סניף לוד 07/07/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/07/21
מסלול: בוקר
16081 סניף לוד 08/07/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/07/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16217 סניף לוד 09/07/21 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/07/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16240 סניף לוד 09/07/21 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
מנהל עבודה בבניין (להנדסאים ומהנדסים)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 11/07/21
מסלול: ערב
16616 סניף חיפה 11/07/21 ערב לפרטים
עגורן צריח/נייד - מקוצר
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 11/07/21
מסלול: בוקר
16481 סניף חיפה 11/07/21 בוקר לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/07/21
מסלול: בוקר
16127 סניף לוד 12/07/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
השתלמות ענפית בבנייה לממונים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/07/21
מסלול: בוקר, ערב
16337 סניף לוד 12/07/21 ערב לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/07/21
מסלול: בוקר
16151 סניף לוד 14/07/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 14/07/21
מסלול: בוקר
15870 סניף חיפה 14/07/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/07/21
מסלול: בוקר
16173 סניף לוד 15/07/21 בוקר רענון לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 16/07/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16197 סניף לוד 16/07/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
השתלמות בטיחות בחשמל
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 16/07/21
מסלול: ערב
14267 סניף חיפה 16/07/21 בוקר לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 16/07/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16598 סניף חיפה 16/07/21 בוקר חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
חשב כמויות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 16/07/21
מסלול: ערב
15631 סניף לוד 16/07/21 ערב + שישי לפרטים
השתלמות בטיחות בחשמל
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/07/21
מסלול: ערב
16471 סניף לוד 19/07/21 ערב לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/07/21
מסלול: בוקר
16105 סניף לוד 19/07/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עוזר בטיחות למנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/07/21
מסלול: בוקר
16655 סניף לוד 19/07/21 בוקר לפרטים
מנהל עבודה עפר, תשתיות וכבישים (תלת שלבי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/07/21
מסלול: ערב + שישי
16342 סניף לוד 20/07/21 ערב + שישי לפרטים
כנס
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 21/07/21
מסלול: בוקר
16652 סניף לוד 21/07/21 בוקר לפרטים
מנהל עבודה בבניין (להנדסאים ומהנדסים)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 21/07/21
מסלול: ערב
16328 סניף לוד 21/07/21 ערב + שישי לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 21/07/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16207 סניף לוד 21/07/21 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
הדרכה טובה - 5 ימי כשירות לממוני בטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/07/21
מסלול: בוקר
16642 סניף לוד 22/07/21 בוקר לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 23/07/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16227 סניף לוד 23/07/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 25/07/21
מסלול: בוקר
15858 סניף חיפה 25/07/21 בוקר צמ''א, עיגון, גלישה, ע.לילה, משטחים, מערכות ועוד לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/07/21
מסלול: בוקר
16152 סניף לוד 25/07/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 25/07/21
מסלול: בוקר
15902 סניף חיפה 25/07/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
קורס הסבה ממנ"ע תשתיות למנ"ע בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/07/21
מסלול: ערב
16366 סניף לוד 25/07/21 ערב לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 26/07/21
מסלול: בוקר
16082 סניף לוד 26/07/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 28/07/21
מסלול: בוקר
15830 סניף חיפה 28/07/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 28/07/21
מסלול: בוקר
16174 סניף לוד 28/07/21 בוקר רענון לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/07/21
מסלול: בוקר
16128 סניף לוד 29/07/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/08/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
15797 סניף חיפה 01/08/21 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/08/21
מסלול: בוקר
15887 סניף חיפה 03/08/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/08/21
מסלול: בוקר
16106 סניף לוד 04/08/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
מנהל עבודה עפר, תשתיות וכבישים (תלת שלבי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 08/08/21
מסלול: ערב + שישי
16468 סניף חיפה 08/08/21 ערב לפרטים
מנהל עבודה בבניין (להנדסאים ומהנדסים)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 08/08/21
מסלול: ערב
16617 סניף חיפה 08/08/21 ערב + שישי לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/08/21
מסלול: בוקר
16153 סניף לוד 09/08/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 10/08/21
מסלול: בוקר
15832 סניף חיפה 10/08/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 11/08/21
מסלול: בוקר
15903 סניף חיפה 11/08/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/08/21
מסלול: בוקר
16129 סניף לוד 11/08/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/08/21
מסלול: בוקר
16083 סניף לוד 12/08/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 13/08/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16601 סניף חיפה 13/08/21 בוקר חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 13/08/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16594 סניף חיפה 13/08/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 16/08/21
מסלול: בוקר
16107 סניף לוד 16/08/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 17/08/21
מסלול: בוקר
15871 סניף חיפה 17/08/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/08/21
מסלול: בוקר
16175 סניף לוד 19/08/21 בוקר רענון לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 19/08/21
מסלול: בוקר
15833 סניף חיפה 19/08/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 20/08/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16643 סניף חיפה 20/08/21 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/08/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16198 סניף לוד 20/08/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
קורס עגורן צריח - סוג א' | קורס מנופאים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 22/08/21
מסלול: בוקר, ערב
16609 סניף חיפה 22/08/21 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/08/21
מסלול: בוקר
16130 סניף לוד 22/08/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 23/08/21
מסלול: בוקר
15888 סניף חיפה 23/08/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 23/08/21
מסלול: בוקר
16084 סניף לוד 23/08/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/08/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16208 סניף לוד 25/08/21 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/08/21
מסלול: בוקר
16154 סניף לוד 29/08/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
מנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/08/21
מסלול: ערב, ערב + שישי
16340 סניף לוד 29/08/21 ערב + שישי לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 30/08/21
מסלול: בוקר
16176 סניף לוד 30/08/21 בוקר רענון לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 30/08/21
מסלול: בוקר
15904 סניף חיפה 30/08/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 31/08/21
מסלול: בוקר
15835 סניף חיפה 31/08/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 02/09/21
מסלול: בוקר
15872 סניף חיפה 02/09/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 05/09/21
מסלול: בוקר
16131 סניף לוד 05/09/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
מנהל עבודה בבניין (להנדסאים ומהנדסים)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/09/21
מסלול: ערב
16329 סניף לוד 07/09/21 ערב + שישי לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/09/21
מסלול: בוקר
16085 סניף לוד 09/09/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 10/09/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16595 סניף חיפה 10/09/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 10/09/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16602 סניף חיפה 10/09/21 בוקר חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/09/21
מסלול: בוקר
16108 סניף לוד 12/09/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
מנהל עבודה בבניין (להנדסאים ומהנדסים)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 12/09/21
מסלול: ערב
16618 סניף חיפה 12/09/21 ערב + שישי לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 13/09/21
מסלול: בוקר
16177 סניף לוד 13/09/21 בוקר רענון לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 13/09/21
מסלול: בוקר
15889 סניף חיפה 13/09/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/09/21
מסלול: בוקר
16155 סניף לוד 19/09/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 19/09/21
מסלול: בוקר
15839 סניף חיפה 19/09/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 22/09/21
מסלול: בוקר
15905 סניף חיפה 22/09/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 23/09/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
15798 סניף חיפה 23/09/21 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 26/09/21
מסלול: בוקר
15873 סניף חיפה 26/09/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
קורס ממונה בטיחות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/10/21
מסלול: בוקר, ערב
16603 סניף חיפה 01/10/21 ערב + שישי נושאים שונים בבטיחות, בחינות לפרטים
מנהל עבודה עפר, תשתיות וכבישים (תלת שלבי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 03/10/21
מסלול: ערב + שישי
16343 סניף לוד 03/10/21 ערב + שישי לפרטים
קורס עגורן צריח - סוג א' | קורס מנופאים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/10/21
מסלול: בוקר, ערב
16610 סניף חיפה 03/10/21 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/10/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
15799 סניף חיפה 03/10/21 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/10/21
מסלול: בוקר
16109 סניף לוד 04/10/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
השתלמות ענפית בבנייה לממונים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/10/21
מסלול: בוקר, ערב
16345 סניף לוד 04/10/21 ערב לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 05/10/21
מסלול: בוקר
15874 סניף חיפה 05/10/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 05/10/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16235 סניף לוד 05/10/21 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 06/10/21
מסלול: בוקר
15840 סניף חיפה 06/10/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/10/21
מסלול: בוקר
16132 סניף לוד 06/10/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/10/21
מסלול: בוקר
16086 סניף לוד 07/10/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/10/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16241 סניף לוד 08/10/21 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 10/10/21
מסלול: בוקר
15859 סניף חיפה 10/10/21 בוקר צמ''א, עיגון, גלישה, ע.לילה, משטחים, מערכות ועוד לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 10/10/21
מסלול: בוקר
15906 סניף חיפה 10/10/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
השתלמות ענפית בבנייה לממונים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 11/10/21
מסלול: בוקר, ערב
16604 סניף חיפה 11/10/21 ערב לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/10/21
מסלול: בוקר
16156 סניף לוד 11/10/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/10/21
מסלול: בוקר
16178 סניף לוד 14/10/21 בוקר רענון לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/10/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16219 סניף לוד 15/10/21 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/10/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16229 סניף לוד 15/10/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/10/21
מסלול: בוקר
16133 סניף לוד 17/10/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 18/10/21
מסלול: בוקר
16110 סניף לוד 18/10/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
מנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 18/10/21
מסלול: ערב, ערב + שישי
16341 סניף לוד 18/10/21 ערב + שישי לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 19/10/21
מסלול: בוקר
15842 סניף חיפה 19/10/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 20/10/21
מסלול: בוקר
15890 סניף חיפה 20/10/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/10/21
מסלול: בוקר
16087 סניף לוד 20/10/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/10/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16199 סניף לוד 22/10/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/10/21
מסלול: בוקר
16157 סניף לוד 25/10/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 27/10/21
מסלול: בוקר
15875 סניף חיפה 27/10/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/10/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16209 סניף לוד 27/10/21 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 31/10/21
מסלול: בוקר
16179 סניף לוד 31/10/21 בוקר רענון לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/11/21
מסלול: בוקר
16134 סניף לוד 01/11/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/11/21
מסלול: בוקר
15844 סניף חיפה 01/11/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/11/21
מסלול: בוקר
15891 סניף חיפה 03/11/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 03/11/21
מסלול: בוקר
16111 סניף לוד 03/11/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/11/21
מסלול: בוקר
16088 סניף לוד 04/11/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/11/21
מסלול: בוקר
16158 סניף לוד 08/11/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 10/11/21
מסלול: בוקר
15907 סניף חיפה 10/11/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 11/11/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
15800 סניף חיפה 11/11/21 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/11/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16220 סניף לוד 12/11/21 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/11/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16230 סניף לוד 12/11/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/11/21
מסלול: בוקר
16180 סניף לוד 15/11/21 בוקר רענון לפרטים
מנהל עבודה בבניין (להנדסאים ומהנדסים)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 16/11/21
מסלול: ערב
16330 סניף לוד 16/11/21 ערב + שישי לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 16/11/21
מסלול: בוקר
15876 סניף חיפה 16/11/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 17/11/21
מסלול: בוקר
15846 סניף חיפה 17/11/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/11/21
מסלול: בוקר
16112 סניף לוד 17/11/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 18/11/21
מסלול: בוקר
16135 סניף לוד 18/11/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/11/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16200 סניף לוד 19/11/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 21/11/21
מסלול: בוקר
16159 סניף לוד 21/11/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/11/21
מסלול: בוקר
16089 סניף לוד 22/11/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 23/11/21
מסלול: בוקר
15892 סניף חיפה 23/11/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 23/11/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16236 סניף לוד 23/11/21 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/11/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16210 סניף לוד 24/11/21 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
השתלמות בטיחות בחשמל
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 26/11/21
מסלול: ערב
16605 סניף חיפה 26/11/21 בוקר לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 28/11/21
מסלול: בוקר
16113 סניף לוד 28/11/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 29/11/21
מסלול: בוקר
15908 סניף חיפה 29/11/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
מנהל עבודה עפר, תשתיות וכבישים (תלת שלבי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/11/21
מסלול: ערב + שישי
16344 סניף לוד 29/11/21 ערב + שישי לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/11/21
מסלול: בוקר
16181 סניף לוד 29/11/21 בוקר רענון לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 30/11/21
מסלול: בוקר
15848 סניף חיפה 30/11/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/12/21
מסלול: בוקר
16136 סניף לוד 01/12/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/12/21
מסלול: בוקר
15877 סניף חיפה 01/12/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 03/12/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16242 סניף לוד 03/12/21 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 05/12/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
15801 סניף חיפה 05/12/21 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/12/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16237 סניף לוד 07/12/21 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 07/12/21
מסלול: בוקר
15893 סניף חיפה 07/12/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/12/21
מסלול: בוקר
16160 סניף לוד 08/12/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/12/21
מסלול: בוקר
16090 סניף לוד 09/12/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/12/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16221 סניף לוד 10/12/21 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/12/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16232 סניף לוד 10/12/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 12/12/21
מסלול: בוקר
15860 סניף חיפה 12/12/21 בוקר צמ''א, עיגון, גלישה, ע.לילה, משטחים, מערכות ועוד לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 12/12/21
מסלול: בוקר
15909 סניף חיפה 12/12/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 13/12/21
מסלול: בוקר
16114 סניף לוד 13/12/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים

סטודנטים מספרים

קורסים מבוקשים שנפתחים בקרוב

דילוג לתוכן