הנדסה בגובה

הצטרפו לקהילת הסטודנטים המרוצים של הנדסה בגובה!

קורסים ◄ מועדי פתיחה קרובים

קורסים
מועדי פתיחה קרובים:

בחר שם קורס:
בחר מיקום:
בחר מסלול:
שם הקורסמספרמיקוםמועד פתיחהמסלולפרקי לימודלפרטים
קורס עגורן צריח - סוג א' | קורס מנופאים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/08/21
מסלול: בוקר, ערב
16847 סניף לוד 01/08/21 ערב מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/08/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
15797 סניף חיפה 01/08/21 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עוזר בטיחות למנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 02/08/21
מסלול: בוקר
16655 סניף לוד 02/08/21 בוקר לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 02/08/21
מסלול: בוקר
16853 סניף חיפה 02/08/21 ערב לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/08/21
מסלול: בוקר
15887 סניף חיפה 03/08/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/08/21
מסלול: בוקר
16106 סניף לוד 04/08/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
פגישות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/08/21
מסלול: בוקר
16865 סניף לוד 08/08/21 בוקר לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 08/08/21
מסלול: בוקר
15858 סניף חיפה 08/08/21 בוקר צמ''א, עיגון, גלישה, ע.לילה, משטחים, מערכות ועוד לפרטים
השתלמות בטיחות בחשמל
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/08/21
מסלול: ערב
16471 סניף לוד 09/08/21 ערב לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/08/21
מסלול: בוקר
16153 סניף לוד 09/08/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 10/08/21
מסלול: בוקר
15832 סניף חיפה 10/08/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 11/08/21
מסלול: בוקר
15903 סניף חיפה 11/08/21 בוקר לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/08/21
מסלול: בוקר
16129 סניף לוד 11/08/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/08/21
מסלול: בוקר
16083 סניף לוד 12/08/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
בונה פיגומים- השלמה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/08/21
מסלול: בוקר
16871 סניף לוד 12/08/21 ערב לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 13/08/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16643 סניף חיפה 13/08/21 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 13/08/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16228 סניף לוד 13/08/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 13/08/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16218 סניף לוד 13/08/21 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 16/08/21
מסלול: בוקר
16107 סניף לוד 16/08/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 19/08/21
מסלול: בוקר
15833 סניף חיפה 19/08/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/08/21
מסלול: בוקר
16175 סניף לוד 19/08/21 בוקר רענון לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 20/08/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16598 סניף חיפה 20/08/21 בוקר חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/08/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16198 סניף לוד 20/08/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/08/21
מסלול: בוקר
16130 סניף לוד 22/08/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
מנהל עבודה בבניין (להנדסאים ומהנדסים)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 22/08/21
מסלול: ערב
16841 סניף חיפה 22/08/21 ערב לפרטים
קורס עגורן צריח - סוג א' | קורס מנופאים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 22/08/21
מסלול: בוקר, ערב
16863 סניף חיפה 22/08/21 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 23/08/21
מסלול: בוקר
15888 סניף חיפה 23/08/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 23/08/21
מסלול: בוקר
16084 סניף לוד 23/08/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מנהל עבודה בבניין (להנדסאים ומהנדסים)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 23/08/21
מסלול: ערב
16616 סניף חיפה 23/08/21 ערב לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/08/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16208 סניף לוד 25/08/21 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/08/21
מסלול: בוקר
16154 סניף לוד 29/08/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
מנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/08/21
מסלול: ערב, ערב + שישי
16340 סניף לוד 29/08/21 ערב + שישי לפרטים
עגורן צריח/נייד - מקוצר
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 29/08/21
מסלול: בוקר
16481 סניף חיפה 29/08/21 בוקר לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 30/08/21
מסלול: בוקר
15904 סניף חיפה 30/08/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 30/08/21
מסלול: בוקר
16176 סניף לוד 30/08/21 בוקר רענון לפרטים
מנהל עבודה עפר, תשתיות וכבישים (תלת שלבי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 31/08/21
מסלול: ערב + שישי
16342 סניף לוד 31/08/21 ערב + שישי לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 31/08/21
מסלול: בוקר
15835 סניף חיפה 31/08/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 02/09/21
מסלול: בוקר
15872 סניף חיפה 02/09/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 03/09/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16850 סניף לוד 03/09/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 03/09/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16848 סניף לוד 03/09/21 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 05/09/21
מסלול: בוקר
16131 סניף לוד 05/09/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
מנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 05/09/21
מסלול: ערב, ערב + שישי
16467 סניף חיפה 05/09/21 ערב לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/09/21
מסלול: בוקר
16085 סניף לוד 09/09/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/09/21
מסלול: בוקר
16108 סניף לוד 12/09/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 13/09/21
מסלול: בוקר
15889 סניף חיפה 13/09/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 13/09/21
מסלול: בוקר
16177 סניף לוד 13/09/21 בוקר רענון לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 13/09/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16857 סניף לוד 13/09/21 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 19/09/21
מסלול: בוקר
15839 סניף חיפה 19/09/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/09/21
מסלול: בוקר
16155 סניף לוד 19/09/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 19/09/21
מסלול: בוקר
15873 סניף חיפה 19/09/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 24/09/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16601 סניף חיפה 24/09/21 בוקר חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
מנהל עבודה בבניין (להנדסאים ומהנדסים)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 26/09/21
מסלול: ערב
16617 סניף חיפה 26/09/21 ערב + שישי לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 28/09/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16594 סניף חיפה 28/09/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 30/09/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
15798 סניף חיפה 30/09/21 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 30/09/21
מסלול: בוקר
15905 סניף חיפה 30/09/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
קורס ממונה בטיחות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/10/21
מסלול: בוקר, ערב
16603 סניף חיפה 01/10/21 ערב + שישי נושאים שונים בבטיחות, בחינות לפרטים
קורס עגורן צריח - סוג א' | קורס מנופאים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/10/21
מסלול: בוקר, ערב
16610 סניף חיפה 03/10/21 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/10/21
מסלול: בוקר
16109 סניף לוד 04/10/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 05/10/21
מסלול: בוקר
15874 סניף חיפה 05/10/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 05/10/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16235 סניף לוד 05/10/21 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/10/21
מסלול: בוקר
16132 סניף לוד 06/10/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 06/10/21
מסלול: בוקר
15840 סניף חיפה 06/10/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/10/21
מסלול: בוקר
16086 סניף לוד 07/10/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
בונה מקצועי לפיגומים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 10/10/21
מסלול: בוקר
13582 סניף חיפה 10/10/21 בוקר לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 10/10/21
מסלול: בוקר
15859 סניף חיפה 10/10/21 בוקר צמ''א, עיגון, גלישה, ע.לילה, משטחים, מערכות ועוד לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 10/10/21
מסלול: בוקר
15906 סניף חיפה 10/10/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/10/21
מסלול: בוקר
16156 סניף לוד 11/10/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
השתלמות ענפית בבנייה לממונים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 11/10/21
מסלול: בוקר, ערב
16604 סניף חיפה 11/10/21 ערב לפרטים
מנהל עבודה בבניין (להנדסאים ומהנדסים)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/10/21
מסלול: ערב
16329 סניף לוד 12/10/21 ערב + שישי לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/10/21
מסלול: בוקר
16178 סניף לוד 14/10/21 בוקר רענון לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 15/10/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16595 סניף חיפה 15/10/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/10/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16219 סניף לוד 15/10/21 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/10/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16241 סניף לוד 15/10/21 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/10/21
מסלול: בוקר
16133 סניף לוד 17/10/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
מעליתן מוסמך
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/10/21
מסלול: ערב
16665 סניף לוד 17/10/21 בוקר לפרטים
מנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 18/10/21
מסלול: ערב, ערב + שישי
16341 סניף לוד 18/10/21 ערב + שישי לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 18/10/21
מסלול: בוקר
16110 סניף לוד 18/10/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
הדרכה טובה - 5 ימי כשירות לממוני בטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/10/21
מסלול: בוקר
16642 סניף לוד 19/10/21 בוקר לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 19/10/21
מסלול: בוקר
15842 סניף חיפה 19/10/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/10/21
מסלול: בוקר
16087 סניף לוד 20/10/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 20/10/21
מסלול: בוקר
15890 סניף חיפה 20/10/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/10/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16229 סניף לוד 22/10/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/10/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16199 סניף לוד 22/10/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
מנהל עבודה בבניין (להנדסאים ומהנדסים)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 24/10/21
מסלול: ערב
16618 סניף חיפה 24/10/21 ערב + שישי לפרטים
השתלמות ענפית בבנייה לממונים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/10/21
מסלול: בוקר, ערב
16337 סניף לוד 25/10/21 ערב לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/10/21
מסלול: בוקר
16157 סניף לוד 25/10/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 27/10/21
מסלול: בוקר
15875 סניף חיפה 27/10/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/10/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16209 סניף לוד 27/10/21 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 29/10/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16602 סניף חיפה 29/10/21 בוקר חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 31/10/21
מסלול: בוקר
16179 סניף לוד 31/10/21 בוקר רענון לפרטים
מנהל עבודה עפר, תשתיות וכבישים (תלת שלבי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/11/21
מסלול: ערב + שישי
16468 סניף חיפה 01/11/21 ערב לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/11/21
מסלול: בוקר
15844 סניף חיפה 01/11/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/11/21
מסלול: בוקר
16134 סניף לוד 01/11/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 03/11/21
מסלול: בוקר
16111 סניף לוד 03/11/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/11/21
מסלול: בוקר
15891 סניף חיפה 03/11/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/11/21
מסלול: בוקר
16088 סניף לוד 04/11/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/11/21
מסלול: בוקר
16158 סניף לוד 08/11/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 10/11/21
מסלול: בוקר
15907 סניף חיפה 10/11/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 12/11/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
15799 סניף חיפה 12/11/21 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/11/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16230 סניף לוד 12/11/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/11/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16220 סניף לוד 12/11/21 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
קורס הסבה ממנ"ע תשתיות למנ"ע בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/11/21
מסלול: ערב
16366 סניף לוד 14/11/21 ערב לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/11/21
מסלול: בוקר
16180 סניף לוד 15/11/21 בוקר רענון לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 16/11/21
מסלול: בוקר
15876 סניף חיפה 16/11/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 17/11/21
מסלול: בוקר
15846 סניף חיפה 17/11/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/11/21
מסלול: בוקר
16112 סניף לוד 17/11/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 18/11/21
מסלול: בוקר
16135 סניף לוד 18/11/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 18/11/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
15800 סניף חיפה 18/11/21 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/11/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16200 סניף לוד 19/11/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 21/11/21
מסלול: בוקר
16159 סניף לוד 21/11/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/11/21
מסלול: בוקר
16089 סניף לוד 22/11/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 23/11/21
מסלול: בוקר
15892 סניף חיפה 23/11/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 23/11/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16236 סניף לוד 23/11/21 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/11/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16210 סניף לוד 24/11/21 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
השתלמות בטיחות בחשמל
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 26/11/21
מסלול: ערב
16605 סניף חיפה 26/11/21 בוקר לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 28/11/21
מסלול: בוקר
16113 סניף לוד 28/11/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 29/11/21
מסלול: בוקר
15908 סניף חיפה 29/11/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/11/21
מסלול: בוקר
16181 סניף לוד 29/11/21 בוקר רענון לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 30/11/21
מסלול: בוקר
15848 סניף חיפה 30/11/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/12/21
מסלול: בוקר
15877 סניף חיפה 01/12/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/12/21
מסלול: בוקר
16136 סניף לוד 01/12/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 05/12/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
15801 סניף חיפה 05/12/21 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 07/12/21
מסלול: בוקר
15893 סניף חיפה 07/12/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/12/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16237 סניף לוד 07/12/21 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/12/21
מסלול: בוקר
16160 סניף לוד 08/12/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/12/21
מסלול: בוקר
16090 סניף לוד 09/12/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/12/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16242 סניף לוד 10/12/21 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/12/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16221 סניף לוד 10/12/21 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/12/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16232 סניף לוד 10/12/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 12/12/21
מסלול: בוקר
15860 סניף חיפה 12/12/21 בוקר צמ''א, עיגון, גלישה, ע.לילה, משטחים, מערכות ועוד לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 12/12/21
מסלול: בוקר
15909 סניף חיפה 12/12/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 13/12/21
מסלול: בוקר
16114 סניף לוד 13/12/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/12/21
מסלול: בוקר
16182 סניף לוד 15/12/21 בוקר רענון לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 15/12/21
מסלול: בוקר
15850 סניף חיפה 15/12/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/12/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16201 סניף לוד 17/12/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/12/21
מסלול: בוקר
16137 סניף לוד 19/12/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
קורס עגורן צריח - סוג א' | קורס מנופאים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 19/12/21
מסלול: בוקר, ערב
16611 סניף חיפה 19/12/21 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/12/21
מסלול: בוקר
16091 סניף לוד 20/12/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מנהל עבודה בבניין (להנדסאים ומהנדסים)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 21/12/21
מסלול: ערב
16330 סניף לוד 21/12/21 ערב + שישי לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 21/12/21
מסלול: בוקר
15851 סניף חיפה 21/12/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 22/12/21
מסלול: בוקר
15878 סניף חיפה 22/12/21 בוקר גולש בניין, קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/12/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16211 סניף לוד 22/12/21 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/12/21
מסלול: בוקר
16161 סניף לוד 27/12/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
מנהל עבודה עפר, תשתיות וכבישים (תלת שלבי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/12/21
מסלול: ערב + שישי
16344 סניף לוד 27/12/21 ערב + שישי לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 29/12/21
מסלול: בוקר
15894 סניף חיפה 29/12/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/12/21
מסלול: בוקר
16115 סניף לוד 29/12/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 30/12/21
מסלול: בוקר
16183 סניף לוד 30/12/21 בוקר רענון לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/01/22
מסלול: בוקר
16687 סניף חיפה 03/01/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 04/01/22
מסלול: בוקר
16728 סניף חיפה 04/01/22 בוקר לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 05/01/22
מסלול: אמצ״ש, שישי
16669 סניף חיפה 05/01/22 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 07/01/22
מסלול: אמצ״ש, שישי
16670 סניף חיפה 07/01/22 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
קורס ממונה בטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/01/22
מסלול: בוקר, ערב
16332 סניף לוד 10/01/22 ערב נושאים שונים בבטיחות, בחינות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 11/01/22
מסלול: בוקר
16729 סניף חיפה 11/01/22 בוקר לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 13/01/22
מסלול: בוקר
16764 סניף חיפה 13/01/22 בוקר רענון לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 18/01/22
מסלול: בוקר
16688 סניף חיפה 18/01/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 25/01/22
מסלול: בוקר
16730 סניף חיפה 25/01/22 בוקר לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 27/01/22
מסלול: בוקר
16765 סניף חיפה 27/01/22 בוקר רענון לפרטים

סטודנטים מספרים

קורסים מבוקשים שנפתחים בקרוב

דילוג לתוכן