הנדסה בגובה

הצטרפו לקהילת הסטודנטים המרוצים של הנדסה בגובה!

קורסים ◄ מועדי פתיחה קרובים

קורסים
מועדי פתיחה קרובים:

בחר שם קורס:
בחר מיקום:
בחר מסלול:
שם הקורסמספרמיקוםמועד פתיחהמסלולפרקי לימודלפרטים
קורס עגורן צריח - סוג א' | קורס מנופאים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 02/12/20
מסלול: בוקר, ערב
16012 סניף חיפה 02/12/20 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 02/12/20
מסלול: בוקר
14821 סניף חיפה 02/12/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/12/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15180 סניף לוד 04/12/20 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
רענון למלגזנים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/12/20
מסלול: בוקר
16059 סניף לוד 04/12/20 שישי בטיחות, אחזקה, תאונות, פורום פתוח לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/12/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15248 סניף לוד 04/12/20 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 06/12/20
מסלול: בוקר
14853 סניף חיפה 06/12/20 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/12/20
מסלול: בוקר
16046 סניף לוד 07/12/20 בוקר מבוא, סולמות, גגות, פיגומים, קונסטרוקציה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 07/12/20
מסלול: בוקר
14854 סניף חיפה 07/12/20 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 07/12/20
מסלול: בוקר
14822 סניף חיפה 07/12/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מעליתן מוסמך
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/12/20
מסלול: ערב
15658 סניף לוד 07/12/20 ערב לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 08/12/20
מסלול: בוקר
14823 סניף חיפה 08/12/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
השתלמות בטיחות בחשמל
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/12/20
מסלול: ערב
15602 סניף לוד 08/12/20 בוקר לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/12/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15238 סניף לוד 09/12/20 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/12/20
מסלול: בוקר
15134 סניף לוד 09/12/20 בוקר מבוא סולמות במות סלים חלל מוקף לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 10/12/20
מסלול: בוקר
14824 סניף חיפה 10/12/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
ועדת קבלה הסבה מתשתיות לבנין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/12/20
מסלול: בוקר
16025 סניף לוד 10/12/20 בוקר לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/12/20
מסלול: בוקר
15110 סניף לוד 10/12/20 בוקר מבוא, סולמות, גגות, פיגומים, קונסטרוקציה לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/12/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15228 סניף לוד 11/12/20 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/12/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15218 סניף לוד 11/12/20 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 13/12/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
14795 סניף חיפה 13/12/20 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 13/12/20
מסלול: בוקר
15165 סניף לוד 13/12/20 בוקר רענון לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 14/12/20
מסלול: בוקר
14855 סניף חיפה 14/12/20 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה לפרטים
השתלמות ענפית בבנייה לממונים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 14/12/20
מסלול: בוקר, ערב
15976 סניף חיפה 14/12/20 ערב לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/12/20
מסלול: בוקר
15154 סניף לוד 14/12/20 בוקר מבוא סולמות במות גגות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 16/12/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15174 סניף לוד 16/12/20 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 16/12/20
מסלול: בוקר
15199 סניף לוד 16/12/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 17/12/20
מסלול: בוקר
14856 סניף חיפה 17/12/20 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מנהל מקצועי לגלישה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 20/12/20
מסלול: בוקר
15983 סניף חיפה 20/12/20 בוקר חילוץ, חבלים, עיגון, קווי חיים, עבודה בפיר ועוד לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 20/12/20
מסלול: בוקר
14869 סניף חיפה 20/12/20 בוקר צמ''א, עיגון, גלישה, ע.לילה, משטחים, מערכות ועוד לפרטים
עוזר בטיחות למנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/12/20
מסלול: בוקר
15304 סניף לוד 20/12/20 ערב לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/12/20
מסלול: בוקר
16051 סניף לוד 20/12/20 בוקר רענון לפרטים
קורס עגורן צריח - סוג א' | קורס מנופאים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/12/20
מסלול: בוקר, ערב
15322 סניף לוד 20/12/20 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 21/12/20
מסלול: בוקר
14863 סניף חיפה 21/12/20 בוקר מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 21/12/20
מסלול: בוקר
15137 סניף לוד 21/12/20 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
בונה פיגומים- השלמה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 21/12/20
מסלול: בוקר
16024 סניף לוד 21/12/20 בוקר לפרטים
קורס הסבה ממנ"ע תשתיות למנ"ע בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/12/20
מסלול: ערב
15263 סניף לוד 22/12/20 ערב לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 22/12/20
מסלול: בוקר
14825 סניף חיפה 22/12/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 23/12/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
15239 סניף לוד 23/12/20 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
מכין תכנית לניהול הבטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/12/20
מסלול: בוקר, ערב
16052 סניף לוד 24/12/20 בוקר לפרטים
עוזר בטיחות למנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/12/20
מסלול: בוקר
15303 סניף לוד 27/12/20 ערב לפרטים
קורס ממונה בטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 28/12/20
מסלול: בוקר, ערב
15007 סניף לוד 28/12/20 ערב נושאים שונים בבטיחות, בחינות לפרטים
חשב כמויות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 28/12/20
מסלול: ערב
15631 סניף לוד 28/12/20 ערב לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 28/12/20
מסלול: בוקר
15115 סניף לוד 28/12/20 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/12/20
מסלול: אמצ״ש, שישי
16043 סניף לוד 29/12/20 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/12/20
מסלול: בוקר
15164 סניף לוד 29/12/20 בוקר רענון לפרטים
מנהל עבודה בבניין (להנדסאים ומהנדסים)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/12/20
מסלול: ערב
15002 סניף לוד 29/12/20 ערב ניתן לעיין בתוכנית המלאה בדף הקורס לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 30/12/20
מסלול: בוקר
15204 סניף לוד 30/12/20 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 31/12/20
מסלול: בוקר
15155 סניף לוד 31/12/20 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
השתלמות בטיחות בחשמל
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/01/21
מסלול: ערב
14267 סניף חיפה 03/01/21 בוקר לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/01/21
מסלול: בוקר
16116 סניף לוד 04/01/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
מנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/01/21
מסלול: ערב, ערב + שישי
16009 סניף לוד 04/01/21 ערב + שישי לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 04/01/21
מסלול: בוקר
15804 סניף חיפה 04/01/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 05/01/21
מסלול: בוקר
15861 סניף חיפה 05/01/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 05/01/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16188 סניף לוד 05/01/21 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/01/21
מסלול: בוקר
16069 סניף לוד 07/01/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 07/01/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
15790 סניף חיפה 07/01/21 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/01/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
15229 סניף לוד 08/01/21 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/01/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
15219 סניף לוד 08/01/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/01/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16045 סניף לוד 08/01/21 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
השתלמות ענפית בבנייה לממונים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/01/21
מסלול: בוקר, ערב
16014 סניף לוד 10/01/21 ערב לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/01/21
מסלול: בוקר
16139 סניף לוד 11/01/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 12/01/21
מסלול: בוקר
15805 סניף חיפה 12/01/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 13/01/21
מסלול: בוקר
15879 סניף חיפה 13/01/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 13/01/21
מסלול: בוקר
16092 סניף לוד 13/01/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/01/21
מסלול: בוקר
16162 סניף לוד 14/01/21 בוקר רענון לפרטים
מנהל עבודה עפר, תשתיות וכבישים (תלת שלבי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/01/21
מסלול: ערב + שישי
16013 סניף לוד 19/01/21 ערב + שישי לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 19/01/21
מסלול: בוקר
15895 סניף חיפה 19/01/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/01/21
מסלול: בוקר
16117 סניף לוד 20/01/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 20/01/21
מסלול: בוקר
15806 סניף חיפה 20/01/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 21/01/21
מסלול: בוקר
16070 סניף לוד 21/01/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/01/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16192 סניף לוד 22/01/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/01/21
מסלול: בוקר
16140 סניף לוד 24/01/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/01/21
מסלול: בוקר
16093 סניף לוד 25/01/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 26/01/21
מסלול: בוקר
15807 סניף חיפה 26/01/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 27/01/21
מסלול: בוקר
15862 סניף חיפה 27/01/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 29/01/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
15940 סניף חיפה 29/01/21 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 31/01/21
מסלול: בוקר
16163 סניף לוד 31/01/21 בוקר רענון לפרטים
בונה מקצועי לפיגומים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 31/01/21
מסלול: בוקר
13582 סניף חיפה 31/01/21 בוקר לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/02/21
מסלול: בוקר
15880 סניף חיפה 01/02/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 02/02/21
מסלול: בוקר
15808 סניף חיפה 02/02/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 07/02/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
15791 סניף חיפה 07/02/21 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/02/21
מסלול: בוקר
16141 סניף לוד 08/02/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 09/02/21
מסלול: בוקר
15863 סניף חיפה 09/02/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/02/21
מסלול: בוקר
16094 סניף לוד 10/02/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 10/02/21
מסלול: בוקר
15809 סניף חיפה 10/02/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/02/21
מסלול: בוקר
16071 סניף לוד 11/02/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/02/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16193 סניף לוד 12/02/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 14/02/21
מסלול: בוקר
15856 סניף חיפה 14/02/21 בוקר צמ''א, עיגון, גלישה, ע.לילה, משטחים, מערכות ועוד לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/02/21
מסלול: בוקר
16118 סניף לוד 15/02/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
קורס חשמלאי מתח גבוה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 16/02/21
מסלול: ערב
15656 סניף לוד 16/02/21 ערב לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 17/02/21
מסלול: בוקר
15810 סניף חיפה 17/02/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/02/21
מסלול: בוקר
16164 סניף לוד 17/02/21 בוקר רענון לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 21/02/21
מסלול: בוקר
16095 סניף לוד 21/02/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/02/21
מסלול: בוקר
16072 סניף לוד 22/02/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 22/02/21
מסלול: בוקר
15896 סניף חיפה 22/02/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 23/02/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16189 סניף לוד 23/02/21 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 23/02/21
מסלול: בוקר
15811 סניף חיפה 23/02/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/02/21
מסלול: בוקר
16142 סניף לוד 24/02/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 28/02/21
מסלול: בוקר
16165 סניף לוד 28/02/21 בוקר רענון לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/03/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
15792 סניף חיפה 01/03/21 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 02/03/21
מסלול: בוקר
15864 סניף חיפה 02/03/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 03/03/21
מסלול: בוקר
16119 סניף לוד 03/03/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/03/21
מסלול: בוקר
15812 סניף חיפה 03/03/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/03/21
מסלול: בוקר
16143 סניף לוד 08/03/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/03/21
מסלול: בוקר
16096 סניף לוד 10/03/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 10/03/21
מסלול: בוקר
15881 סניף חיפה 10/03/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/03/21
מסלול: בוקר
16073 סניף לוד 11/03/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/03/21
מסלול: בוקר
16120 סניף לוד 14/03/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/03/21
מסלול: בוקר
16166 סניף לוד 15/03/21 בוקר רענון לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 17/03/21
מסלול: בוקר
15897 סניף חיפה 17/03/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 18/03/21
מסלול: בוקר
15814 סניף חיפה 18/03/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/03/21
מסלול: בוקר
16097 סניף לוד 22/03/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 23/03/21
מסלול: בוקר
15815 סניף חיפה 23/03/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/03/21
מסלול: בוקר
16074 סניף לוד 24/03/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 25/03/21
מסלול: בוקר
15865 סניף חיפה 25/03/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/03/21
מסלול: בוקר
16144 סניף לוד 25/03/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 31/03/21
מסלול: בוקר
15816 סניף חיפה 31/03/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/04/21
מסלול: בוקר
15882 סניף חיפה 01/04/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 04/04/21
מסלול: בוקר
15898 סניף חיפה 04/04/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 05/04/21
מסלול: בוקר
16167 סניף לוד 05/04/21 בוקר רענון לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 06/04/21
מסלול: בוקר
15817 סניף חיפה 06/04/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/04/21
מסלול: בוקר
16121 סניף לוד 06/04/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/04/21
מסלול: בוקר
16075 סניף לוד 07/04/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/04/21
מסלול: בוקר
16098 סניף לוד 08/04/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 11/04/21
מסלול: בוקר
15866 סניף חיפה 11/04/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/04/21
מסלול: בוקר
16145 סניף לוד 11/04/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 13/04/21
מסלול: בוקר
15818 סניף חיפה 13/04/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 18/04/21
מסלול: בוקר
16122 סניף לוד 18/04/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 19/04/21
מסלול: בוקר
15819 סניף חיפה 19/04/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/04/21
מסלול: בוקר
16099 סניף לוד 19/04/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/04/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16190 סניף לוד 20/04/21 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 20/04/21
מסלול: בוקר
15883 סניף חיפה 20/04/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 21/04/21
מסלול: בוקר
16076 סניף לוד 21/04/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 21/04/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
15793 סניף חיפה 21/04/21 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/04/21
מסלול: בוקר
16168 סניף לוד 22/04/21 בוקר רענון לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 25/04/21
מסלול: בוקר
15899 סניף חיפה 25/04/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 28/04/21
מסלול: בוקר
16146 סניף לוד 28/04/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 02/05/21
מסלול: בוקר
15867 סניף חיפה 02/05/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 02/05/21
מסלול: בוקר
16077 סניף לוד 02/05/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 03/05/21
מסלול: בוקר
16123 סניף לוד 03/05/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/05/21
מסלול: בוקר
15820 סניף חיפה 03/05/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 05/05/21
מסלול: בוקר
16100 סניף לוד 05/05/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 06/05/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
15794 סניף חיפה 06/05/21 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 09/05/21
מסלול: בוקר
15884 סניף חיפה 09/05/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/05/21
מסלול: בוקר
16147 סניף לוד 10/05/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 11/05/21
מסלול: בוקר
15821 סניף חיפה 11/05/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 13/05/21
מסלול: בוקר
16169 סניף לוד 13/05/21 בוקר רענון לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/05/21
מסלול: בוקר
16078 סניף לוד 20/05/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 23/05/21
מסלול: בוקר
16101 סניף לוד 23/05/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 23/05/21
מסלול: בוקר
15900 סניף חיפה 23/05/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 23/05/21
מסלול: בוקר
15857 סניף חיפה 23/05/21 בוקר צמ''א, עיגון, גלישה, ע.לילה, משטחים, מערכות ועוד לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/05/21
מסלול: בוקר
16124 סניף לוד 24/05/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 25/05/21
מסלול: בוקר
15822 סניף חיפה 25/05/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 30/05/21
מסלול: בוקר
16148 סניף לוד 30/05/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 31/05/21
מסלול: בוקר
16170 סניף לוד 31/05/21 בוקר רענון לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/06/21
מסלול: בוקר
15823 סניף חיפה 01/06/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים

סטודנטים מספרים

קורסים מבוקשים שנפתחים בקרוב

דילוג לתוכן