הנדסה בגובה

הצטרפו לקהילת הסטודנטים המרוצים של הנדסה בגובה!

קורסים ◄ מועדי פתיחה קרובים

קורסים
מועדי פתיחה קרובים:

בחר שם קורס:
בחר מיקום:
בחר מסלול:
שם הקורסמספרמיקוםמועד פתיחהמסלולפרקי לימודלפרטים
יום עיון בנושא חילוץ מגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 05/12/21
מסלול: בוקר
17032 סניף לוד 05/12/21 בוקר מצבי חירום, שיטות חילוץ, טיפול בנפגע, הלם התליה. לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/12/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16237 סניף לוד 07/12/21 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 08/12/21
מסלול: בוקר
17105 סניף חיפה 08/12/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/12/21
מסלול: בוקר
16160 סניף לוד 08/12/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/12/21
מסלול: בוקר
16090 סניף לוד 09/12/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 12/12/21
מסלול: בוקר
15860 סניף חיפה 12/12/21 בוקר לפרטים
מנהלי עבודה בבניין לחסרי רקע מסלול 283
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/12/21
מסלול: בוקר
17063 סניף לוד 12/12/21 בוקר 34 לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 12/12/21
מסלול: בוקר
15909 סניף חיפה 12/12/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מנהל מקצועי לגלישה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 12/12/21
מסלול: בוקר
17062 סניף חיפה 12/12/21 בוקר חילוץ, חבלים, עיגון, קווי חיים, עבודה בפיר ועוד לפרטים
רענון גולשי מעטפת בבניין
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 12/12/21
מסלול: בוקר
17002 סניף חיפה 12/12/21 בוקר עיגון, גלישה, סולמות, ע.לילה, משטחים, מערכות לפרטים
ממונים על הבטיחות בעבודה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 13/12/21
מסלול: בוקר
16603 סניף חיפה 13/12/21 ערב + שישי נושאים שונים בבטיחות, בחינות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 13/12/21
מסלול: בוקר
16114 סניף לוד 13/12/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
מכין תכנית לניהול הבטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/12/21
מסלול: בוקר, ערב
15690 סניף לוד 14/12/21 בוקר לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 15/12/21
מסלול: בוקר
15850 סניף חיפה 15/12/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
חשב כמויות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/12/21
מסלול: ערב
15631 סניף לוד 15/12/21 ערב לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/12/21
מסלול: בוקר
16182 סניף לוד 15/12/21 בוקר רענון לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/12/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16221 סניף לוד 17/12/21 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/12/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16232 סניף לוד 17/12/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/12/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16201 סניף לוד 17/12/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
מעליתן מוסמך
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/12/21
מסלול: ערב
16665 סניף לוד 19/12/21 בוקר לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/12/21
מסלול: בוקר
16137 סניף לוד 19/12/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
ועדת קבלה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/12/21
מסלול: בוקר
17118 סניף לוד 20/12/21 בוקר ועדת קבלה רשמית לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/12/21
מסלול: בוקר
16091 סניף לוד 20/12/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 21/12/21
מסלול: בוקר
15851 סניף חיפה 21/12/21 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 22/12/21
מסלול: בוקר
15878 סניף חיפה 22/12/21 בוקר גולש בניין, קונסטרוקציה, מבוא, חלל מוקף, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/12/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16211 סניף לוד 22/12/21 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עוזר בטיחות למנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 22/12/21
מסלול: בוקר
17035 סניף לוד 22/12/21 בוקר לפרטים
בונה מקצועי לפיגומים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 26/12/21
מסלול: בוקר
13582 סניף חיפה 26/12/21 בוקר לפרטים
השתלמות בטיחות בחשמל
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 26/12/21
מסלול: ערב
16605 סניף חיפה 26/12/21 בוקר לפרטים
עגורן צריח/נייד - מקוצר
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 26/12/21
מסלול: בוקר
16481 סניף חיפה 26/12/21 בוקר לפרטים
קורס עגורן צריח - סוג א' | קורס מנופאים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 26/12/21
מסלול: בוקר, ערב
17114 סניף לוד 26/12/21 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/12/21
מסלול: בוקר
16161 סניף לוד 27/12/21 בוקר מבוא, במות, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 28/12/21
מסלול: אמצ״ש, שישי
16594 סניף חיפה 28/12/21 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 29/12/21
מסלול: בוקר
15894 סניף חיפה 29/12/21 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/12/21
מסלול: בוקר
16115 סניף לוד 29/12/21 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 30/12/21
מסלול: בוקר
16183 סניף לוד 30/12/21 בוקר רענון לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 02/01/22
מסלול: בוקר
15801 סניף חיפה 02/01/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/01/22
מסלול: בוקר
17117 סניף חיפה 03/01/22 בוקר לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/01/22
מסלול: בוקר
16687 סניף חיפה 03/01/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 04/01/22
מסלול: בוקר
16728 סניף חיפה 04/01/22 בוקר לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/01/22
מסלול: בוקר
17076 סניף לוד 04/01/22 בוקר מבוא סולמות במות סלים חלל מוקף לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 05/01/22
מסלול: אמצ״ש, שישי
16669 סניף חיפה 05/01/22 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 05/01/22
מסלול: בוקר
17100 סניף לוד 05/01/22 בוקר מבוא סולמות במות גגות לפרטים
השתלמות בטיחות בחשמל
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 06/01/22
מסלול: ערב
14267 סניף חיפה 06/01/22 בוקר לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/01/22
מסלול: בוקר
17189 סניף לוד 06/01/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 07/01/22
מסלול: אמצ״ש, שישי
16670 סניף חיפה 07/01/22 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 07/01/22
מסלול: אמצ״ש, שישי
16593 סניף חיפה 07/01/22 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 07/01/22
מסלול: אמצ״ש, שישי
16598 סניף חיפה 07/01/22 בוקר חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
מנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/01/22
מסלול: ערב, ערב + שישי
16341 סניף לוד 09/01/22 ערב לפרטים
חשבי כמויות לענף הבנייה והתשתיות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/01/22
מסלול: בוקר
17071 סניף לוד 09/01/22 ערב לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 11/01/22
מסלול: בוקר
16729 סניף חיפה 11/01/22 בוקר לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/01/22
מסלול: בוקר
17165 סניף לוד 11/01/22 בוקר רענון לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 13/01/22
מסלול: בוקר
16764 סניף חיפה 13/01/22 בוקר רענון לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 13/01/22
מסלול: בוקר
17121 סניף לוד 13/01/22 בוקר מבוא, סולמות, גגות, פיגומים, קונסטרוקציה לפרטים
קורס העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 14/01/22
מסלול: אמצ״ש, שישי
16595 סניף חיפה 14/01/22 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
בונה פיגומים- השלמה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 16/01/22
מסלול: בוקר
16980 סניף חיפה 16/01/22 ערב לפרטים
השתלמות ענפית בבנייה לממונים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/01/22
מסלול: בוקר, ערב
16336 סניף לוד 17/01/22 ערב לפרטים
מנהל עבודה עפר, תשתיות וכבישים (תלת שלבי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 18/01/22
מסלול: ערב + שישי
16344 סניף לוד 18/01/22 ערב + שישי לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 18/01/22
מסלול: בוקר
16688 סניף חיפה 18/01/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/01/22
מסלול: בוקר
17077 סניף לוד 20/01/22 בוקר מבוא סולמות במות סלים חלל מוקף לפרטים
קורס חשמלאי מתח גבוה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 23/01/22
מסלול: ערב
15656 סניף לוד 23/01/22 ערב לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/01/22
מסלול: בוקר
17101 סניף לוד 24/01/22 בוקר מבוא סולמות במות גגות לפרטים
מנהל עבודה עפר, תשתיות וכבישים (תלת שלבי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/01/22
מסלול: ערב + שישי
17111 סניף לוד 25/01/22 ערב לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/01/22
מסלול: בוקר
17122 סניף לוד 25/01/22 בוקר מבוא, סולמות, גגות, פיגומים, קונסטרוקציה לפרטים
מנהל עבודה בבניין (להנדסאים ומהנדסים)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/01/22
מסלול: ערב
16330 סניף לוד 25/01/22 ערב לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 25/01/22
מסלול: בוקר
16730 סניף חיפה 25/01/22 בוקר לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 27/01/22
מסלול: בוקר
16765 סניף חיפה 27/01/22 בוקר רענון לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 30/01/22
מסלול: בוקר
17190 סניף לוד 30/01/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מנהל עבודה בבניין (להנדסאים ומהנדסים)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 31/01/22
מסלול: ערב
16841 סניף חיפה 31/01/22 ערב לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 31/01/22
מסלול: בוקר
17166 סניף לוד 31/01/22 בוקר רענון לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/02/22
מסלול: בוקר
17078 סניף לוד 01/02/22 בוקר מבוא סולמות במות סלים חלל מוקף לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/02/22
מסלול: בוקר
16766 סניף חיפה 01/02/22 בוקר רענון לפרטים
הדרכה טובה - 5 ימי כשירות לממוני בטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 02/02/22
מסלול: בוקר
16642 סניף לוד 02/02/22 בוקר לפרטים
מנהל מקצועי לגלישת מעטפת
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/02/22
מסלול: בוקר
16918 סניף חיפה 03/02/22 בוקר פיזיקה, עיגון, חילוץ, ע''ר, מתודולוגיה, חבלים ועוד לפרטים
קורס הסבה ממנ"ע תשתיות למנ"ע בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/02/22
מסלול: ערב
16366 סניף לוד 06/02/22 ערב לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 06/02/22
מסלול: אמצ״ש, שישי
16671 סניף חיפה 06/02/22 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 07/02/22
מסלול: בוקר
16689 סניף חיפה 07/02/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
השתלמות בטיחות בחשמל
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/02/22
מסלול: ערב
17109 סניף לוד 07/02/22 ערב לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/02/22
מסלול: בוקר
17123 סניף לוד 08/02/22 בוקר מבוא, סולמות, גגות, פיגומים, קונסטרוקציה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 08/02/22
מסלול: בוקר
16732 סניף חיפה 08/02/22 בוקר לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/02/22
מסלול: בוקר
17102 סניף לוד 09/02/22 בוקר מבוא סולמות במות גגות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/02/22
מסלול: בוקר
17191 סניף לוד 10/02/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/02/22
מסלול: בוקר
17167 סניף לוד 14/02/22 בוקר רענון לפרטים
ממונים על הבטיחות בעבודה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/02/22
מסלול: בוקר
17070 סניף לוד 14/02/22 ערב נושאים שונים בבטיחות, בחינות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/02/22
מסלול: בוקר
17079 סניף לוד 17/02/22 בוקר מבוא סולמות במות סלים חלל מוקף לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/02/22
מסלול: בוקר
17124 סניף לוד 20/02/22 בוקר מבוא, סולמות, גגות, פיגומים, קונסטרוקציה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 22/02/22
מסלול: בוקר
16767 סניף חיפה 22/02/22 בוקר רענון לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 23/02/22
מסלול: בוקר
16690 סניף חיפה 23/02/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/02/22
מסלול: בוקר
17168 סניף לוד 24/02/22 בוקר רענון לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 24/02/22
מסלול: בוקר
16733 סניף חיפה 24/02/22 בוקר לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/02/22
מסלול: בוקר
17204 סניף לוד 27/02/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 28/02/22
מסלול: בוקר
17103 סניף לוד 28/02/22 בוקר מבוא סולמות במות גגות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 01/03/22
מסלול: בוקר
17080 סניף לוד 01/03/22 בוקר מבוא סולמות במות סלים חלל מוקף לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/03/22
מסלול: בוקר
16734 סניף חיפה 01/03/22 בוקר לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 02/03/22
מסלול: בוקר
17125 סניף לוד 02/03/22 בוקר מבוא, סולמות, גגות, פיגומים, קונסטרוקציה לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 02/03/22
מסלול: אמצ״ש, שישי
16672 סניף חיפה 02/03/22 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/03/22
מסלול: בוקר
16691 סניף חיפה 03/03/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 08/03/22
מסלול: בוקר
16768 סניף חיפה 08/03/22 בוקר רענון לפרטים
קורס ממונה בטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/03/22
מסלול: ערב
17107 סניף לוד 08/03/22 ערב לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 10/03/22
מסלול: בוקר
16735 סניף חיפה 10/03/22 בוקר לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/03/22
מסלול: בוקר
17169 סניף לוד 14/03/22 בוקר רענון לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 15/03/22
מסלול: בוקר
16692 סניף חיפה 15/03/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/03/22
מסלול: בוקר
17145 סניף לוד 15/03/22 בוקר מבוא סולמות במות גגות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/03/22
מסלול: בוקר
17205 סניף לוד 17/03/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 20/03/22
מסלול: בוקר
16736 סניף חיפה 20/03/22 בוקר לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 20/03/22
מסלול: בוקר
16715 סניף חיפה 20/03/22 בוקר לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 20/03/22
מסלול: בוקר
17081 סניף לוד 20/03/22 בוקר מבוא סולמות במות סלים חלל מוקף לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 21/03/22
מסלול: בוקר
17126 סניף לוד 21/03/22 בוקר מבוא, סולמות, גגות, פיגומים, קונסטרוקציה לפרטים
מנהל עבודה בבניין (להנדסאים ומהנדסים)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 28/03/22
מסלול: ערב
16617 סניף חיפה 28/03/22 ערב + שישי לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 29/03/22
מסלול: בוקר
16769 סניף חיפה 29/03/22 בוקר רענון לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 30/03/22
מסלול: בוקר
17170 סניף לוד 30/03/22 בוקר רענון לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 31/03/22
מסלול: בוקר
17206 סניף לוד 31/03/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 31/03/22
מסלול: בוקר
16693 סניף חיפה 31/03/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מנהל עבודה עפר, תשתיות וכבישים (תלת שלבי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/04/22
מסלול: ערב + שישי
16468 סניף חיפה 01/04/22 ערב לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 03/04/22
מסלול: אמצ״ש, שישי
16673 סניף חיפה 03/04/22 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 03/04/22
מסלול: בוקר
17082 סניף לוד 03/04/22 בוקר מבוא סולמות במות סלים חלל מוקף לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 04/04/22
מסלול: בוקר
16694 סניף חיפה 04/04/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 05/04/22
מסלול: בוקר
16737 סניף חיפה 05/04/22 בוקר לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 06/04/22
מסלול: בוקר
17127 סניף לוד 06/04/22 בוקר מבוא, סולמות, גגות, פיגומים, קונסטרוקציה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 07/04/22
מסלול: בוקר
16770 סניף חיפה 07/04/22 בוקר רענון לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/04/22
מסלול: בוקר
17146 סניף לוד 10/04/22 בוקר מבוא סולמות במות גגות לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/04/22
מסלול: בוקר
17147 סניף לוד 10/04/22 בוקר מבוא סולמות במות גגות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 11/04/22
מסלול: בוקר
16738 סניף חיפה 11/04/22 בוקר לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 12/04/22
מסלול: בוקר
16695 סניף חיפה 12/04/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/04/22
מסלול: בוקר
17208 סניף לוד 12/04/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 13/04/22
מסלול: בוקר
17171 סניף לוד 13/04/22 בוקר רענון לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 14/04/22
מסלול: בוקר
17083 סניף לוד 14/04/22 בוקר מבוא סולמות במות סלים חלל מוקף לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/04/22
מסלול: בוקר
17128 סניף לוד 24/04/22 בוקר מבוא, סולמות, גגות, פיגומים, קונסטרוקציה לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/04/22
מסלול: בוקר
17148 סניף לוד 25/04/22 בוקר מבוא סולמות במות גגות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 25/04/22
מסלול: בוקר
16771 סניף חיפה 25/04/22 בוקר רענון לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 26/04/22
מסלול: בוקר
17172 סניף לוד 26/04/22 בוקר רענון לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 26/04/22
מסלול: בוקר
16739 סניף חיפה 26/04/22 בוקר לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 27/04/22
מסלול: בוקר
16696 סניף חיפה 27/04/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/04/22
מסלול: בוקר
17209 סניף לוד 27/04/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 02/05/22
מסלול: בוקר
16697 סניף חיפה 02/05/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 02/05/22
מסלול: בוקר
17084 סניף לוד 02/05/22 בוקר מבוא סולמות במות סלים חלל מוקף לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/05/22
מסלול: בוקר
17129 סניף לוד 09/05/22 בוקר מבוא, סולמות, גגות, פיגומים, קונסטרוקציה לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/05/22
מסלול: בוקר
17149 סניף לוד 11/05/22 בוקר מבוא סולמות במות גגות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 11/05/22
מסלול: בוקר
16740 סניף חיפה 11/05/22 בוקר לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/05/22
מסלול: בוקר
17173 סניף לוד 12/05/22 בוקר רענון לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 13/05/22
מסלול: אמצ״ש, שישי
16674 סניף חיפה 13/05/22 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 16/05/22
מסלול: בוקר
16741 סניף חיפה 16/05/22 בוקר לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 17/05/22
מסלול: בוקר
16698 סניף חיפה 17/05/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 19/05/22
מסלול: בוקר
17210 סניף לוד 19/05/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/05/22
מסלול: בוקר
17130 סניף לוד 24/05/22 בוקר מבוא, סולמות, גגות, פיגומים, קונסטרוקציה לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/05/22
מסלול: בוקר
17085 סניף לוד 25/05/22 בוקר מבוא סולמות במות סלים חלל מוקף לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 25/05/22
מסלול: בוקר
16742 סניף חיפה 25/05/22 בוקר לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 26/05/22
מסלול: בוקר
16773 סניף חיפה 26/05/22 בוקר רענון לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/05/22
מסלול: בוקר
17174 סניף לוד 29/05/22 בוקר רענון לפרטים
קורס עבודה בגובה - עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 30/05/22
מסלול: בוקר
17150 סניף לוד 30/05/22 בוקר מבוא סולמות במות גגות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 31/05/22
מסלול: בוקר
16699 סניף חיפה 31/05/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 31/05/22
מסלול: בוקר
17211 סניף לוד 31/05/22 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/06/22
מסלול: אמצ״ש, שישי
16675 סניף חיפה 01/06/22 בוקר כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 02/06/22
מסלול: בוקר
17086 סניף לוד 02/06/22 בוקר מבוא סולמות במות סלים חלל מוקף לפרטים
מנהל מקצועי לגלישת מעטפת
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 02/06/22
מסלול: בוקר
16919 סניף חיפה 02/06/22 בוקר פיזיקה, עיגון, חילוץ, ע''ר, מתודולוגיה, חבלים ועוד לפרטים

סטודנטים מספרים

קורסים מבוקשים שנפתחים בקרוב

דילוג לתוכן