חידוש תעודות

ניתן לבצע חידוש והסמכה מבלי להגיע אלינו
דרך אימייל :shani@cleo.co.il
או טלפון: 073-2493979 שני

כמו כן, ניתן להגיע לסניף הנדסה בגובה למסירת ניירת.
שעות קבלה: א' – ה' בין השעות 8:30-15:30

חידוש תעודות הסמכה לעגורנאי צריח/נייד

מפעיל עגורן אשר הסמכתו עומדת לפוג/פגה (אך לא חלפה שנה מיום פקיעתה), יפנה אל אחד ממוסדות ההכשרה (מכללת הנדסה בגובה וחברת החשמל-חפציבה) או אל מנהל הבטיחות בשעות הקבלה ויציג את האסמכתאות הבאות בצירוף תעודה מזהה:

קראו עוד

1. אישור רופא תעסוקתי שניתן עד חצי שנה קודם למועד הגשת הבקשה. הערה: מפעיל עגורן, אשר חלפה יותר משנה מאז פג תוקפה של הסמכתו, יפנה למנהל הבטיחות במשרד העבודה במהלך שעות הקבלה.

עלות חידוש: 200 ש״ח
קישור לטופס רופא תעסוקתי
* ניתן להוריד את הטופס של הרופא ולאחר מילוי לשלוח למייל: shani@cleo.co.il
או לווטסאפ – 052-6180450
ע"מ לקבל את החידוש יש להסדיר את התשלום.

חידוש תעודות הסמכה לעגורנאים ואתתים

חידוש של תעודות הסמכה למפעילי עגורן גשר וטעינה עצמית (סוגים ג׳-ד׳) ואתתים מבוצע ע״י הנדסה בגובה לאחר מילוי טופס הצהרת בריאות של עגורנאי ותשלום אגרת חידוש.

לחידוש תעודה און-ליין

מחיר: 200 ש״ח

רענונים תקופתיים

רענון לעובדים במקצועות השונים נעשים בהנדסה בגובה או אצל הלקוח, בהתאם לתקנות מסירת מידע והדרכת עובדים המחייבות רענון בטיחות אחת לשנה או תקנות הגובה לעובדי גובה אחת לשנתיים.

בקשה להסמכה חדשה לעגורנאי צריח ונייד

לאחר שעברת את המבחן העיוני והמעשי בהצלחה, עליך לפנות אל אחד ממוסדות הכשרה שמנהל הבטיחות אישר לצורך טיפול בבקשות אלה (מכללת הנדסה בגובה וחברת החשמל-חפציבה) או לחילופין אל מנהל הבטיחות בשעות הקבלה עם האסמכתאות הבאות, בצירוף תעודה מזהה:

קראו עוד

1. אישור מהאגף להכשרה מקצועית על עמידתך בהצלחה בבחינה העיונית והמעשית. 2. אישור רופא תעסוקתי שניתן עד חצי שנה קודם למועד הגשת הבקשה.

הערה: אישור להסמכה חדשה ינתן על ידי מינהל הבטיחות בלבד לאחר הגשת הניירת.

מידע חיוני

תעודת אתת, מפעיל עגורן גשר או עגורן לטעינה עצמית יש לחדש אחת לשנתיים באמצעות הצהרת בריאות . עלות החידוש 200 ₪.
קישור להצהרת בריאות.
חידוש תעודת הסמכה לצריח/ נייד ניתן לבצע באחת הדרכים הבאות ולאחר ביצוע בדיקת רופא תעסוקתי:
קישור לטופס רופא תעסוקתי.

קראו עוד

1. מנהל הבטיחות במשרד העבודה בשעות הקבלה. ללא עלות. 2. מכללת הנדסה בגובה. עלות החידוש 200 ₪. לידיעתכם: שיטת הזיהוי של מפעיל עגורן צריח או נייד תהיה על בסיס רישיון נהיגה ישראלי (למי שקיים) או על בסיס "רישיון מינהל" קשיח, למי שאין ברשותו רישיון נהיגה ישראלי. ניתן לבדוק את תוקף הרישיון באתר של משרד העבודה : https://apps.moital.gov.il/afikReports

דילוג לתוכן