קורסי בניין

שם קורס:
מיקום:
מסלול:
שם הקורסמיקוםמתכונתמסלוללפרטים
קורס חשמלאי מתח גבוה
מיקום: סניף לוד / סניף חיפה
מתכונת: 35 מפגשים
מסלול: ערב
סניף לוד / סניף חיפה 35 מפגשים ערב לפרטים
מעליתן מוסמך
מיקום: סניף לוד / סניף חיפה
מתכונת: 90 מפגשים
מסלול: ערב
סניף לוד / סניף חיפה 90 מפגשים ערב לפרטים
קורס ממונה בטיחות
מיקום: סניף לוד / סניף חיפה
מתכונת: 71 מפגשים
מסלול: ערב
סניף לוד / סניף חיפה 71 מפגשים ערב לפרטים
השתלמות ענפית בבנייה לממונים
מיקום: סניף לוד / סניף חיפה
מתכונת: 18 בבוקר או 32 בערב
מסלול: בוקר, ערב
סניף לוד / סניף חיפה 18 בבוקר או 32 בערב בוקר, ערב לפרטים
קורס קריאת תוכניות לענף הבניין
מיקום: סניף לודֿ / סניף חיפה
מתכונת: 40 שעות, 8 מפגשים
מסלול: ערב
סניף לודֿ / סניף חיפה 40 שעות, 8 מפגשים ערב לפרטים
קורס טכנולוגי ייעודי למנהלי עבודה בבניין
מיקום: סניף לוד
מתכונת: 64 מפגשים בערב
מסלול: ערב
סניף לוד 64 מפגשים בערב ערב לפרטים
הדרכה טובה – 5 ימי כשירות לממוני בטיחות
מיקום: סניף לוד
מתכונת: 5 מפגשים
מסלול: בוקר
סניף לוד 5 מפגשים בוקר לפרטים
קורס הסבה ממנ"ע תשתיות למנ"ע בבניין
מיקום: סניף לוד
מתכונת: 73 מפגשים
מסלול: ערב
סניף לוד 73 מפגשים ערב לפרטים
קורס עוזר בטיחות למנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף לוד / חיפה / תל אביב
מתכונת: 5 מפגשים
מסלול: בוקר
סניף לוד / חיפה / תל אביב 5 מפגשים בוקר לפרטים
השתלמות בטיחות בחשמל
מיקום: סניף לוד / סניף חיפה
מתכונת: 7 בבוקר או 14 בערב
מסלול: ערב
סניף לוד / סניף חיפה 7 בבוקר או 14 בערב ערב לפרטים
מכין תכנית לניהול הבטיחות
מיקום: סניף לוד / סניף חיפה
מתכונת: 6 בבוקר או 12 בערב
מסלול: בוקר, ערב
סניף לוד / סניף חיפה 6 בבוקר או 12 בערב בוקר, ערב לפרטים
חשבי כמויות לענף הבנייה והתשתיות
מיקום: סניף לוד
מתכונת: 22 מפגשים
מסלול: ערב
סניף לוד 22 מפגשים ערב לפרטים
מנהלי עבודה בבניין לחסרי רקע מסלול 283
מיקום: סניף לוד
מתכונת: 127 מפגשים
מסלול: ערב
סניף לוד 127 מפגשים ערב לפרטים
ניהול פרויקטים בבניה
מיקום: סניף לוד
מתכונת: 36 מפגשים
מסלול: ערב
סניף לוד 36 מפגשים ערב לפרטים
מנהל עבודה בבניין
מיקום: סניף לוד
מתכונת: 112 מפגשים
מסלול: ערב, ערב + שישי
סניף לוד 112 מפגשים ערב, ערב + שישי לפרטים
מנהל עבודה בבניין (להנדסאים ומהנדסים)
מיקום: סניף לוד / סניף חיפה
מתכונת: 12 מפגשים
מסלול: ערב
סניף לוד / סניף חיפה 12 מפגשים ערב לפרטים
ניהול פרויקטים בבניה
מיקום: סניף לוד
מתכונת: 36 מפגשים
מסלול: ערב
סניף לוד 36 מפגשים ערב לפרטים
ממונה בטיחות באש
מיקום: סניף לוד / סניף חיפה
מתכונת: 5 מפגשים
מסלול: בוקר, ערב
סניף לוד / סניף חיפה 5 מפגשים בוקר, ערב לפרטים
מדריכי בטיחות
מיקום: סניף לוד / סניף חיפה
מתכונת: 5 מפגשים
מסלול: בוקר
סניף לוד / סניף חיפה 5 מפגשים בוקר לפרטים
בונה מקצועי לפיגומים
מיקום: סניף לוד / סניף חיפה
מתכונת: 7 מפגשים
מסלול: בוקר
סניף לוד / סניף חיפה 7 מפגשים בוקר לפרטים
מנהל עבודה עפר, תשתיות וכבישים
מיקום: סניף לוד
מתכונת: 98 מפגשים
מסלול: ערב + שישי
סניף לוד 98 מפגשים ערב + שישי לפרטים
חשב כמויות
מיקום: סניף לוד / סניף חיפה
מתכונת: 22 מפגשים
מסלול: ערב
סניף לוד / סניף חיפה 22 מפגשים ערב לפרטים
יישומי מחשב
מיקום: סניף לוד
מתכונת: 10 מפגשים
מסלול: ערב
סניף לוד 10 מפגשים ערב לפרטים
ימי עיון לכשירות ממונים***
מיקום: סניף לוד / סניף חיפה
מתכונת: 8 מפגשים
מסלול: בוקר
סניף לוד / סניף חיפה 8 מפגשים בוקר לפרטים
קורס ערבית טכנית מדוברת לענף הבניין
מיקום: סניף לוד
מתכונת: 3 מפגשים
מסלול: בוקר
סניף לוד 3 מפגשים בוקר לפרטים
טכנאי קירור ומיזוג אוויר עד TR5 –דרג 1 לחסרי רקע
מיקום: סניף לוד
מתכונת: 58 מפגשים
מסלול: ערב
סניף לוד 58 מפגשים ערב לפרטים
טכנאי קירור ומיזוג אוויר עד TR5 – דרג 1 מקוצר לבעלי רקע וניסיון
מיקום: סניף לוד
מתכונת: 35 מפגשים
מסלול: ערב
סניף לוד 35 מפגשים ערב לפרטים
טכנאי קירור ומיזוג אוויר – השלמה לקררים חדשים ומיחזורם
מיקום: סניף לוד
מתכונת: 7 מפגשים
מסלול: ערב
סניף לוד 7 מפגשים ערב לפרטים
חשמלאי שירות מערכות חשמל ופיקוד למעליות
מיקום: סניף לוד
מתכונת: 40 מפגשים
מסלול: ערב
סניף לוד 40 מפגשים ערב לפרטים
טכנאי קירור ומיזוג אוויר דרג 2
מיקום: סניף לוד
מתכונת: 70 מפגשים
מסלול: ערב
סניף לוד 70 מפגשים ערב לפרטים
קורס מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד / סניף חיפה
מתכונת: 7 באמצ״ש או 8 בשישי
מסלול: אמצ״ש, שישי
סניף לוד / סניף חיפה 7 באמצ״ש או 8 בשישי אמצ״ש, שישי לפרטים
קורס עגורן צריח – סוג א' | קורס מנופאים
מיקום: סניף לוד / סניף חיפה
מתכונת: 23 מפגשים
מסלול: בוקר, ערב
סניף לוד / סניף חיפה 23 מפגשים בוקר, ערב לפרטים
עגורן נייד – סוג ב'
מיקום: סניף לוד / סניף חיפה
מתכונת: 21 מפגשים
מסלול: בוקר
סניף לוד / סניף חיפה 21 מפגשים בוקר לפרטים
עגורן גשר / שער – סוג ג'
מיקום: אתר הלקוח
מתכונת: 2 מפגשים
מסלול: בוקר
אתר הלקוח 2 מפגשים בוקר לפרטים
קורס העמסה עצמית – סוג ד'
מיקום: סניף לוד / סניף חיפה
מתכונת: 12 מפגשים
מסלול: אמצ״ש
סניף לוד / סניף חיפה 12 מפגשים אמצ״ש לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד / סניף חיפה
מתכונת: 3 מפגשים
מסלול: אמצ״ש, שישי
סניף לוד / סניף חיפה 3 מפגשים אמצ״ש, שישי לפרטים
מפעילי מכונות הרמה אחרות
מיקום: אתר הלקוח
מתכונת: 5 שעות
מסלול: בוקר
אתר הלקוח 5 שעות בוקר לפרטים
מדריכי מלגזות
מיקום: סניף לוד / סניף חיפה
מתכונת: 6 מפגשים
מסלול: בוקר
סניף לוד / סניף חיפה 6 מפגשים בוקר לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד / סניף חיפה
מתכונת: 2 מפגשים
מסלול: אמצ״ש, שישי
סניף לוד / סניף חיפה 2 מפגשים אמצ״ש, שישי לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד / סניף חיפה
מתכונת: 1-2 מפגשים
מסלול: בוקר
סניף לוד / סניף חיפה 1-2 מפגשים בוקר לפרטים
מטפס תרנים
מיקום: סניף לוד / סניף חיפה
מתכונת: 5 מפגשים
מסלול: בוקר
סניף לוד / סניף חיפה 5 מפגשים בוקר לפרטים
מנהל מקצועי לטיפוס תרנים
מיקום: סניף לוד / סניף חיפה
מתכונת: 6 מפגשים
מסלול: בוקר
סניף לוד / סניף חיפה 6 מפגשים בוקר לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף לוד / סניף חיפה
מתכונת: 6 מפגשים
מסלול: בוקר
סניף לוד / סניף חיפה 6 מפגשים בוקר לפרטים

אנחנו כאן בשבילכם!

התקשרו אלינו: 5776* ונשמח לעזור בכל שאלה.

מבצע החודש

10% לבוגרי הנדסה בגובה
* ההטבה לא תקפה על רענונים

להרשמה, מלאו פרטיכם או התקשרו 5776*

    דילוג לתוכן